Οι γραμμές επίθεσης κατά τον Joachim Meyer


1b - AKADEMY LEONTES - INTERNET

Ερεύνα μετάφραση από τα Γερμανικά στα Αγγλικά, Johann Paulus Kal

Εξηγώντας το ‘σταυρό του Meyer’ για το Μακρύ Σπαθί

Οι θέσεις φύλαξης και οι επίθεσης για το Μακρύ Σπαθί

Συμβουλές για το Μακρύ Σπαθί

Oι γραμμές

Οι γραμμές επίθεσης για τα κυρτά σπαθιά ‘Dussack’

Οι γραμμές που αφορούν το rapier.

File:Meyer 1570 Rapier A.jpg

Οι τρεις σταυροί που μαρκάρουν το ύψος για τις θέσης φύλαξης του rapier.

H τοποθέτηση των ποδιών στο rapier

1a - AKADEMY LEONTES - INTERNET

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s