Τα Μυστικά Κοψίματα του Liechtenauer


1b - AKADEMY LEONTES - INTERNET

Tου Γεώργιου Ε. Γεωργά

Τα Meisterhau  ή αλλιώς ‘Κυρίαρχα Κοψίματα’, ονομάζονται επίσης και ως Μυστικά Κοψίματα’ στη σχολή του  Liechtenauer.

Τα μυστικά αυτά χτυπήματα χρησιμοποιούνται στη σχολή του Liechtenauer με δυο τρόπους. Είτε ως επιθετικές κινήσεις, είτε ως τρόπος αποτροπής εισερχόμενου χτυπήματος από τον αντίπαλο ή και τα δυο μαζί.

Τα Κυρίαρχα Κοψίματα επίσης χρησιμοποιούνται στη σχολή του Liechtenauer, για να ‘σπάσουν’ ή να ‘καταργήσουν’ τις βασικές θέσεις φύλαξης  που είναι γνωστές ως Huten ή Leger.

Ο μηχανισμός του κάθε Κυριάρχου Κοψίματος, εναντιώνετε σε συγκεκριμένες επιθέσεις ή άμυνες.

Τα Πέντε Κυρίαρχα Κοψίματα

  1. Zornhau : Είναι ένα διαγώνιο κόψιμ,ο που ξεκινά από το ώμο με την μπροστινή κόψη (true edge), προς το όπλο του αντιπάλου. Δεν σπάει κάποια θέση φύλαξης.
  2. Krumphau: Είναι ένα σταυροειδές κόψιμο που εκτελείτε, είτε με τη μπροστινή κόψη, είτε με τη πίσω κόψη (False edge) , ξεκινώντας από τον ώμο και έχοντας ως στόχο τα χέρια ή τη λεπίδα του αντιπάλου. Σπάει τη θέση φύλαξης Otch’.
  3. Twerhau: Είναι ένα οριζόντιο με το έδαφος κόψιμο που εκτελείτε είτε με τη μπροστινή κόψη, είτε με τη πίσω κόψη του σπαθιού έχοντας ως στόχο το κεφάλι του αντιπάλου. Σπάει τη θέσει φύλαξης Vom Tag’.
  4. Schielhau:  Είναι ένα κάθετο κόψιμο, που εκτελείτε με τη πίσω κόψη του σπαθιού, ξεκινώντας από τον ώμο και καταλήγοντας ή στο δεξί ώμο του αντιπάλου ή στο κεφάλι ή στο όπλο του. Επίσης σπάει τη θέση φύλαξης ‘Pflug’.
  5. Schailter / Scheitelhau: Είναι ένα κάθετο κόψιμο με την μπροστινή κόψη του σπαθιού, που ξεκινά συνήθως από τη Vom Tag και έχει στόχο τη κορφή του κεφαλιού του αντιπάλου. Σπάει τη θέση φύλαξης ‘Alber’.

Η έννοια του ‘σπάω’ ή ‘καταργώ’ μια θέση φύλαξης.

Πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι η κάθε μια από τις βασικές θέσεις φύλαξης της σχολής του Liechtenauer, προνοεί για μερικές πιθανές επιθέσεις που θα μπορούσαν να εκτελεστούν από τις θέσεις φύλαξης.

Όπως:

IMG_0801

Vom Tag: Απλή επίθεση από πάνω.

IMG_0808
Ochs: Απευθείας τρύπημα ή κόψιμο, ακόμα και Twerhau.

IMG_0811
Pflug: Απευθείας τρύπημα ή κόψιμο ή ακόμα Unterhau με οπίσθια περιστροφή.

IMG_0803

Alber: Κρούση προς τα πάνω με τη πίσω κόψη του σπαθιού.

Έτσι όταν εκτελούμε μια επίθεση σε έναν αντίπαλο ο οποίος έχει μια συγκεκριμένη θέση φύλαξης, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τις πιθανές επιθέσεις που έχει αυτός προς εμάς. Έτσι για παράδειγμα αν κάποιος βρίσκετε σε Vom Tag θέση φύλαξης , μπορεί ο αντίπαλος του  να εκτελέσει Twerhau. Εκτελώντας αυτό το ‘Μυστικό Κόψιμο προστατεύει τον εαυτό του από τυχόν επίθεση του αντιπάλου του από πάνω αλλά χτυπά και τον αντίπαλο του. Έτσι μειώνει τις πιθανότητες ο αντίπαλος του να τον βρει. Αυτή είναι η έννοια του ‘σπάω’ ή ‘καταργώ’ μια θέση φύλαξης.

Ωστόσο, πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι όλα αυτά δεν είναι απόλυτα. Ένας καλός ξιφομάχος μπορεί να βρει τρόπο να σταματήσει κάποια επίθεση, όσο καλά ενορχηστρωμένη την έχει φανταστεί ο αντίπαλος του.

Βιβλιογραφία :

  1. Μaster cuts Liechtenauer , HEMAC Fact Sheet Series

  2. The Mastercuts-what they are and what they aren’t,  By Bartholomew Walczak and Jacob Norwood /ARMA

  3. Secrets of German Medieval Swordmanship :  Sigmund Ringeck’s Commentaries on Liechtenauer, By Christian H. Tobler

  4. Liechtenauers Bloßfechten, By Michael Chidester, HEMA Alliance1a - AKADEMY LEONTES - INTERNET

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s