Οι θέσεις φύλαξης της κλασικής ξιφασκίας από το βιβλίο του Aδρ. Γκαζιάνη με τίτλο Οπλομαχητική του 1938


1b - AKADEMY LEONTES - INTERNET

Του Γεώργιου Ε. Γεωργά

Στο προηγούμενο άρθρο μου που αφορούσε τις θέσεις φύλαξης της κλασικής ξιφασκίας, ανάφερα ότι η τέχνη της ξιφασκίας εξελίσσετε ανά την εποχή, είτε αφαιρώντας τεχνικές είτε αλλάζοντας ονομασίες στις θέσεις φύλαξης. Κοιτάξτε τις διαφορές που υπάρχουν στις φωτογραφίες που ακολουθούν ανάμεσα στις θέσεις φύλαξης του βιβλίου του Ν. Πύργου και στο στις φωτογραφίες του βιβλίου του Αδριανού Γκαζιάνη με τίτλο Οπλομαχητική. Ο συγγραφέας ήταν καθηγητής φυσικής αγωγής και της οπλομαχίας. Είναι σχετικά σπάνιο βιβλίο, ενώ το προηγούμενο βιβλίο που αφορούσε την οπλομαχία είχε εκδοθεί το 1891 από τον Θ.Χρυσοχοϊδη. Για να επιστρέψουμε στον Αδριανό Γκαζίανη αξίζει να σημειωθεί ότι διακρίθηκε ιδιαίτερα ως αθλητής με τα «χρώματα» του Πανελληνίου και στη συνέχεια διετέλεσε για αρκετά χρόνια προπονητής της εθνικής ομάδας. Υπήρξε ακόμη ιδρυτικό στέλεχος του Αθηναϊκού Ομίλου Οπλομαχίας και διετέλεσε αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας, το διοικητικό συμβούλιο της οποίας σκοπεύει να αφιερώσει στη μνήμη του κάποια εκδήλωση του αγωνιστικού προγράμματος της Ομοσπονδίας. Ο Αδριανός Γκαζιάνης έφυγε από κοντά μας, σε ηλικία 100 ετών ένας άνθρωπος, που αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στην ξιφασκία.

Παρατηρώντας τις φωτογραφίες θα δείτε ότι οι θέσεις και οι ονομασίες για τα όπλα αιχμής είναι σταθερές, τουναντίον για τη σπάθη δίνονται μερικές με άλλες ονομασίες από ότι σήμερα αλλά και από το βιβλίο του Ν. Πύργου του 1872. Αυτό δείχνει ότι η τέχνη της ξιφασκίας είναι ζωντανή εφόσον εξελίσσετε και αναθεωρεί συνεχώς.

Το εξώφυλλο του βιβλίου του Αδριανού Γκαζιάνη με τίτλο ‘Οπλομαχητική’. Εκδόθηκε το 1938.


Passata sotto.Η τεχνική αυτή είναι σε χρήση ακόμα και σήμερα, ωστόσο οι ρίζες της ανάγετε στην αναγέννηση.


Στην αριστερή σελίδα βλέπουμε τις 8 υποδιαιρέσεις της νυκτέας επιφάνειας του σώματος. Στην δεξιά σελίδα βλέπουμε τη ‘Πρώτη’ απόκρουση και τη ‘Δευτέρα’ απόκρουση στο fleuret.


Στην αριστερή σελίδα βλέπουμε τη ‘Τρίτη’ και ‘Τετάρτη’ απόκρουση ενώ στη δεξιά σελίδα τη ‘Πέμπτη’ και ‘Έκτη’ απόκρουση αντίστοιχα.

Στην αριστερή σελίδα βλέπουμε τη ‘Εβδόμη’ και ‘Ογδόη’ απόκρουση.

Στην αριστερή σελίδα βλέπουμε τη ‘Eκτη’ θέση φύλαξης του ξίφους μονομαχίας ή αλλιώς του τριγωνικού ξίφους .


Στην αριστερή σελίδα βλέπουμε τη ‘Πρώτη κεφαλής’ απόκρουση της σπάθης και τη ‘Πρώτη υψηλή’ απόκρουση της σπάθης. Στη δεξιά σελίδα βλέπουμε τη ‘Πρώτη’ και τη ‘Πρώτη χαμηλή απόκρουση’ .

Στην αριστερή σελίδα βλέπουμε τη ‘Δευτέρα’ απόκρουση της σπάθης και τη ‘Τρίτη’ απόκρουση της σπάθης. Στη δεξιά σελίδα βλέπουμε τη ‘Τρίτη χαμηλή’ και τη ‘Τετάρτη’ απόκρουση.

1a - AKADEMY LEONTES - INTERNET

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s