Το ξύλινο σπαθί δεν ήταν παιχνίδι… στο Βυζάντιο


1b - AKADEMY LEONTES - INTERNET
Ευχαριστώ  τον κ. Ευτύχη Τζιρτζιλάκη για την άδεια της δημοσίευσης του άρθρου.
Τα ξύλινα σπαθιά ήταν κάποτε σε δράση…  Από την εποχή του Βυζαντίου και τα έπη του Διγενή ως σήμερα, η παράδοση διατηρήθηκε. Ιδού το όπλο των φτωχών της Κρήτης, μια μεσαιωνική (τουλάχιστον) παράδοση που χάνεται.
Ενα άρθρο του Ευτύχη Τζιρτζιλάκη
Michael Zachariou Charonitis with his sword staff and his wife Theonimphy.
Michael Zachariou Charonitis with his sword staff and his wife Theonimphy.
1b - AKADEMY LEONTES - INTERNET

One thought on “Το ξύλινο σπαθί δεν ήταν παιχνίδι… στο Βυζάντιο

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s