Ο χορός των σπαθιών


1b - AKADEMY LEONTES - INTERNET

Του Γεώργιου Ε. Γεωργά

Ποιος είπε πως μόνο οι Κινέζοι πέρασαν τη πολεμική τους τέχνη μέσα στη ‘Κινεζική Όπερα’; Τουναντίον εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί πολεμικοί χοροί που δυστυχώς παραμένουν άγνωστοι. Για παράδειγμα εδώ έχουμε το ‘χορό των σπαθιών’ που μέσα από αυτόν οι Καππαδόκες μάθαιναν τη πολεμική τέχνη του ξίφους και του σπαθιού κρυφά από τους Οθωμανούς. Μέσα από το χορό όχι μόνο μάθαιναν τους βηματισμούς αλλά και τις θέσεις φύλαξης.

Ο χορός των μαχαιριών ή σπαθιών που χορευόταν στα Φάρασα της Καππαδοκίας.
“Ο χορός μο τα δρα τα μασαίρε” όπως λεγόταν από τους φαρασιότες και οι χορευτές μασαιράτι. Είναι πολεμικός χορός, χορεύται με μεγάλες σπάθες  και με αυτόν τον τρόπο, ως πρόφαση, εξασκούνταν οι φαρασιότες στην πολεμική τέχνη του σπαθιού στην περίπτωση που χρειαστεί να αντιμετωπίσουν τους Τούρκους ή τους Τσέτες.

1a - AKADEMY LEONTES - INTERNET

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s