Άγιος Μερκούριος, προστάτης της Ακαδημίας Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών ‘Λέοντες’


1b - AKADEMY LEONTES - INTERNET

 

10404858_736421326447427_7442971116329695764_n
Αγίος Μερκουρίος, προστάτης Άγιος της Ακαδημίας Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών ‘Λέοντες’ . Έργο του Δημήτριου Σκουρτέλη

 

Εἰ καὶ πατάσσῃ Μερκούριε τῷ ξίφει, Καὶ νεκρὸν ἐχθρὸν σὺ πατάσσεις Κυρίου.

Κατόπιν συμβουλής του Πανοσ. Αρχιμ. π. Χρυσόστομου του Ι.Ν Αγίου Ιωάννου στο Πειραιά, ο Άγιος Μερκούριος είναι ο προστάτης των μελών της Ακαδημίας Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών ‘Λέοντες’.
Ο Άγιος Μερκούριος ο οποίος ήταν Σκύθης αλλά υπηρετούσε στο Ρωμαϊκό στρατό στο τάγμα των Μαρτησίων τον καιρό του αυτοκράτορα Δεκίου [249-251] , είχε τεράστια φήμη ως ξιφομάχος, ενώ στο βίο του αναφέρεται για το πώς κατατρόπωσε τους βάρβαρους που απειλούσαν την Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Επίσης κατάφερε και φόνεψε σε μονομαχία τον βασιλιά των βαρβάρων Ρήγα, αφού πρώτα είχε νικήσει με τη βοήθεια ενός αγγέλου του Κυρίου, όλους τους σωματοφύλακες του βασιλιά των βαρβάρων.

Ένα άλλο όνομα που έχει ο Άγιος Μερκούριος είναι ‘αυτός που φέρει δυο σπαθιά’ δηλαδή το υλικό σπαθί και το ουράνιο (που του έδωσε ο άγγελος Κυρίου).

Διαβάστε το βίο του εδώ

και εδώ και εδώ

Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Οὐράνιον Ἄγγελον, χειραγωγὸν ἀσφαλῆ, πρὸς δόξαν ἀρίδηλον, ὡς τοῦ φωτὸς κοινωνός, Μερκούριε ἔσχηκας· ὅθεν τῷ ἀθανάτῳ, Βασιλεῖ πειθαρχήσας, ἤθλησας ὑπὲρ φύσιν, ὡς γενναῖος ὁπλίτης· διὸ τοὺς σοὶ προσιόντας, μάκαρ περίσωζε.

Μεγαλυνάριον
Ὤφθης νεανίας πανευπρεπής, οἷα στρατιώτης τοῦ Δεσπότου περιφανής· φύσεως γὰρ ὥρᾳ. τὴν ἄθλησιν ἀνθήσας, Μερκούριε θεόφρον, Χριστῷ δεδόξασαι.

Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών

1a - AKADEMY LEONTES - INTERNET

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s