Μαχητική προπόνηση Οπλομαχίας


Freifechter Guild - Hellas

Τη Κυριακή 16/7/2017 παρόλο την υψηλή θερμοκρασία έγινε μαχητική προπόνηση οπλομαχίας πάνω σε τεχνικές  μακριού σπαθιού και στο δόρυ.

Η προπόνηση επικεντρώθηκε στην φράση των όπλων και στις σύνθετες επιθέσεις και αποκρούσεις.

View original post

Προπόνηση με μακρύ αγχέμαχο όπλο (δόρυ)


Scholae Palatinae

Τα μακριά αγχέμαχα όπλα ήταν ένα από τα βασικά όπλα των Ρωμαίων της ανατολής. Με το νέο έτος θα γίνουν κύκλοι προπονήσεων πάνω στις τεχνικές των όπλων αυτών.

View original post