Σκιαμαχία και Χειρονομίαι το ‘Ται-Τσι’ των Βυζαντινών


Scholae Palatinae

Σκιαμαχία και Χειρονομίαι κατά την Ελληνική αγωγή του Παμμάχου

Του Γεώργιου Ε. Γεωργά, προπονητή ξιφασκίας , εκπαιδευτής παμμάχου και ιστορικής ξιφασκίας

Η εξάσκηση στη σκιαμαχία είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο σε όλα τα μοντέρνα μαχητικά αθλήματα τυ κόσμου. Από την πυγμαχία στο Ται τσι  και από την ξιφασκία kick boxing. Ωστόσο στη μεσαιωνική Ελλάδα, τη περίοδο της Βυζαντινής ή πιο σωστά της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, εξασκούνταν σε αυτά τα γυμνάσια όχι μόνο αθλητές και πολεμιστές αλλά και πολίτες ανεξαρτήτου ηλικίας και φύλου. Υπήρχαν τριών ειδών σκιαμαχίες.

Η σκιαμαχία εξασκούνταν όχι μόνο για να αυξήσει κάποιος τις μαχητικές του δυνατότητες στις  Βυζαντινές σχολές πυγμαχίας, παμμάχου και παγκρατίου.  Συνιστούνταν παράλληλα από γιατρούς της εποχής να εξασκούνται στη σκιαμαχία άτομα για να τους βοηθήσει να θεραπευτούν από διάφορες παθήσεις του σώματος και του πνεύματος ή να ενδυναμωθούν.

Το γυμνάσιο που ονομάζονταν σκιαμαχία εκτελούνταν με κινήσεις της πυγμής πάνω σε έναν φανταστικό αντίπαλο και μπορούσε…

View original post 388 more words

Περί γυμνασίας καβαλλαρικής και πεζικής από τα Τακτικά Αυτοκράτορος Λέοντος του Σοφού (β)


Scholae Palatinae

ξζ’ ‘Γυμνάζεσθαι δέ καί ούτως ποτέ μέν μετά βεργίων, ποτέ δε μετά γυμνών σπαθίων μερίζεσθαι πρός διφαλαγγίαν, και πάλιν αποκαθίστασθαι…’

          Διάταξις Ζ, Περί γυμνασίας καβαλλαρικής και πεζικής, Τακτικά  Αυτοκράτορος Λέοντος του Σοφού

View original post