Συνεισφορά της Ελληνικής Ιστορικής Ξιφασκίας στην Αρχαιολογική Ανάλυση !


Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχής για τη συμμετοχή του εκπαδευτή της Ακαδημίας Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών ‘Λέοντες’ Γεώργιου Ε. Γεωργά στη πρωτοποριακή έρευνα Πειραματικής Αρχαιολογίας η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Σπύρο Μπάκα (M.Sc), υπό την αιγίδα του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας, πάνω στην αποκωδικοποίηση της Πανοπλίας των Δενδρων (15ος αιώνας π.Χ). Η μελέτη/ thesis η οποία πλέον θα φιλοξενηθεί και σε σειρά βιβλιοθηκών αρχαιολογικών Ινστιτούτων σε χρόνια ερωτήματα πάνω στο τρόπο πολέμου των Μυκηναίων. Είναι ιδιαίτερη τιμή για τον εκπαιδευτή της σχολής μας η αναφορά του ονόματος του και ακόμα μεγαλύτερη τιμή η αναγνώριση της συνεισφοράς της Ελληνικής Ξιφασκίας (Αθλητικής και Ιστορικής) και η πολεμική αγωγή του Παμμαχου στην αρχαιολογική επιστήμη.

Advertisements

Helleninc Historical Fencing contribution on the Archaeological Analysis !


We are very proud that the instructor of the Academy European Martial Arts; ‘Leontes’ George E. Georgas being part of the experimental archaiology research of Spyros Bakas (M. Sc), under the supervision of the Archaiological Institute of the Univercity of Warsaw, on the decoding of the Mycenaean “Dendra Cuirass”(25th cent BC). An innovative reasearch-thesis which will be soon released on a number of Archaiological libraries around Europe,and is willing to give answers on timing questions on Mycenaean warfare. It is great honor for our instructor ,the Hellenic Fencing (sport and historical) and the Military agoge of Pammachon of being mentioned on the paper – contributing by testing the Mycenaean “rapier” swords on duels.