Μεσαιωνική Σπαθασκία: Μάθημα προχωρημένου Ξιφομαχου


 

Αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης είναι το “Μάθημα Ξιφασκίας” το οποίο γίνεται μεταξύ προπονητή και μαθητή. Είναι μια εξάσκηση στο οποίο ο προπονητής δίνει διάφορα ερεθίσματα στα οποία ο μαθητής πρέπει να δράσει ανάλογα. Η δυσκολία αυξάνεται ανάλογα το επίπεδο του μαθητή και μπορεί να πλησιάσει ως και προσομοίωση ελεύθερου παιχνιδιού. Σε αυτή την περίπτωση αυτές οι προπαρασκευαστικές κινήσεις “χρωματίζονται” από αλλαγές ταχύτητας και ρυθμού, επιδιώκοντας την εφαρμογή της ίδιας κίνησης με διαφορετικό τρόπο.
Στο συγκεκριμένο μάθημα ο μαθητής καλείται να εκτελέσει συγκεκριμένη απόκρουση και να εκτελέσει συγκεκριμένη σύνθετο αντισπαθισμο.

Το “Μάθημα” ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αυξήσει ο μαθητής τις δεξιότητες του.

Θες να μάθεις ένοπλο Παμμαχον, Ξιφασκία / Σπαθασκία με όπλα της μεσαιωνικής και της αναγεννησιακής περιόδου;

Έλα κοντά μας.

Πληροφορίες :

Προπονητής : Γεώργιος Ε. Γεωργάς
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: g_e_georgas@yahoo.gr

Μεσαιωνική Σπαθασκία: Εξάσκηση σε στόχο


 

Ένα μέρος της εκπαίδευσης είναι οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις και επιθέσεις σε στόχο ο οποίος είναι ακίνητος ή κινητός (πχ σάκος).
Αυτή η μέθοδος κάνει τον ασκούμενο να αυξήσει την αντοχή του αλλά και να αποκτήσει μυϊκή μνήμη με τις επαναλήψεις που εκτελεί.

Ο τρόπος αυτός έχει τις ρίζες του στην Ρωμαϊκή εκπαίδευση που γίνονταν πάνω σε ένα δοκάρι, συνεχίστηκε σε όλη την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ενώ παρόμοια μέθοδο βρίσκουμε και στην εκπαίδευση των Μαμελούκων και έχει φτάσει έως στις μέρες μας μέσω της μοντέρνα ξιφασκίας.

Θες να μάθεις να ξιφομαχεις;

Έλα κοντά μας

Ακαδημία Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών ” Λέοντες ”

Προπονητής: Γεώργιος Ε. Γεωργάς
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: g_e_georgas@yahoo.gr

Μεσαιωνική Σπαθασκία: Εξάσκηση με μακρύ σπαθί


Αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης είναι το “παιχνίδι” με περιορισμούς. Είναι μια κατάσταση που μοιάζει πολύ με το ελεύθερο “παιχνίδι”. Οι ξιφομάχοι οφείλουν να επιχειρούν τον συγκεκριμένο ρόλο και θέμα που τους έχει ανατεθεί, καλλιεργώντας τα ατομικά τους αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Σε αυτή την περίπτωση αυτές οι προπαρασκευαστικές κινήσεις “χρωματίζονται” από αλλαγές ταχύτητας και ρυθμού, επιδιώκοντας την εφαρμογή της ίδιας κίνησης με διαφορετικό τρόπο.

Θες να μάθεις ένοπλο Παμμαχον, Ξιφασκία / Σπαθασκία με όπλα της μεσαιωνικής και της αναγεννησιακής περιόδου;

Έλα κοντά μας.

Πληροφορίες :

Προπονητής : Γεώργιος Ε. Γεωργάς
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: g_e_georgas@yahoo.gr