Πειραιάς: Εξετάσεις Βυζαντινής Οπλομαχίας


Scholae Palatinae

Το Σάββατο 30/6/2018 διεξήχθησαν με μεγάλη επιτυχία οι εξετάσεις των πάμμαχων πάνω στη Βυζαντινή οπλομαχία.  Οι πάμμαχοι εξετάστηκαν στο πρώτο επίπεδο οπλομαχίας στα όπλα σπαθίον με ασπίδιο και σπάθη με ασπίδιο.

Συγχαρητήρια σε όλους του ασκούμενους

View original post