Ημερολόγιο εκπαίδευσης στρατιωτικής σπάθης, της Ακαδημίας Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών. 13/12/2014


1b - AKADEMY LEONTES - INTERNET

Στη φωτ. Η σπάθη που χρησιμοποιήθηκε για τη φωτογράφηση, είναι σπάθη του Πρωσικού ιππικού του 1911. Ανήκει στη συλλογή του μαθητή μου κ. Ιωάννη Δέδε.

Απο τη σημερινή μας προπόνηση

Λίγα λόγια για τη στρατιωτική σπάθη περιόδου 1845-1946: Είναι η σπάθη που χρησιμοποιούσε το ιππικό του Βασιλικού Ελληνικού στρατού καθώς και οι αξιωματικοί του πεζικού. Η σχολή οπλομαχίας που ακολουθούμε είναι η Γαλλική όσο αφορά τη τακτική και την ορολογία των όρων με μερικά ψήγματα της Ιταλικής σχολής (η Ιταλική σχολή αναθεωρήθηκε κάποια εποχή, αφού πολλοί Ιταλοί δάσκαλοι οπλομαχίας διδαχτήκαν τη Γαλλική σχολή και αναδιοργάνωσαν την Ιταλική δημιουργώντας 3 Ιταλικές σχολές ) που ξεκίνησε να διδάσκεται μετά το 1900 στο βασίλειο της Ελλάδος. Αρχικά η σπάθη διδάσκονταν από Γερμανούς και Βαυαρούς δασκάλους, ωστόσο και οι Γερμανοί εκείνη την εποχή ακολουθούσαν τη Γαλλική σχολή οπλομαχίας που ήταν διαδεδομένη σε όλη την Ευρώπη από τη Γαλλία μέχρι και την αυτοκρατορική Ρωσία.

Σήμερα οι ασκούμενοι διδαχτήκαν τους βηματισμούς και τη 3η θέση φύλαξης, καθώς και απλές επιθέσεις στο κεφάλι και την απόκρουση αυτής  με 1η  απόκρουση.

Αργότερα διδάχτηκαν τον συνδιασμό αποκρούσεων και αντισπαθησμών σε κάθε απόκρουση στις  4η -3η – 1η και πάλι 3η απόκρουση.

1a - AKADEMY LEONTES - INTERNET

Ημερολόγιο εκπαίδευσης κλασικής ξιφασκίας, της Ακαδημίας Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών 2/12/2014


 

Οι μαθητές εξασκήθηκαν στη κλασική ξιφασκία χρησιμοποιώντας μικρό σπαθί (foil), της Γαλλικής σχολής ξιφασκίας, σε βηματισμούς, ενώ διδάχθηκαν απλές επιθέσεις και αντιμετώπιση αυτών με άνοιγμα απόστασης και επίθεση στην επιστροφή καθώς και σε απόκρουση σε γραμμή 6ης και 4ης.
Διδάχτηκαν τη κυκλική 6η απόκρουση και αντίνυξη.

1a - AKADEMY LEONTES - INTERNET