Τα λιοντάρια του Πειραιά στη 5η ημέρα του Piraeus Fight Camp 2018


Το Piraeus Fight Camp 2018 διάνυσε τη 5η μέρα του με προπόνηση πέντε ωρών στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΣΕΦ.

Οι ξιφομάχοι εκπαιδεύτηκαν σε τεχνικές μάχης του Hans ‘Pfaffen’ Döbringer (Hanko Döbringer) ενός από τους συγγραφείς του βιβλίου μάχης του με τίτλο Nuremberg Hausbuch (MS 3227a). O Hanko Döbringer ήταν Γερμανός δάσκαλος των όπλων ο οποίος εκτός απο ξιφομάχος ήταν και ιερέας και το βιβλίο του εικάζεται ότι το έγραψε γύρο στα 1400 μ. Χ.

Οι ξιφομάχοι συνέχισαν σε τεχνικές της Βυζαντινής Οπλομαχίας με σπάθη και ασπίδα και τέλος ξιφομάχησαν με σενάρια μάχης όπου ένας ξιφομάχος αντιμετωπίζει τρεις αντιπάλους.

 

Τιμή και Αρετή

Advertisements

Οι Λέοντες του Πειραιά, στη τέταρτη μέρα του ‘Piraeus Fight Camp 2018’


Το Piraeus Fight Camp 2018 διάνυσε σήμερα τη τέταρτη μέρα του με προπόνηση πέντε ωρών στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΣΕΦ.
Οι ξιφομάχοι μετά από προπόνηση φυσικής κατάστασης, ασκήσεις δυνάμεως και footwork, εκπαιδεύτηκαν σε μαχητικές τεχνικές τεχνικές σήμφωνα με την ύλη από το βιβλίο οπλομαχίας του 1452 το Cod.44.A.8 του Peter Von Danzig zum Ignolstadt ο οποίος ήταν δάσκαλος των όπλων της Αδελφότητας του Lichtenauer.

Χαμηλή και υψηλή θέση φύλαξης του μισού σπαθιού
Χαμηλή και υψηλή θέση φύλαξης του μισού σπαθιού
Η κατάληξη της τεχνικής του 'Αναδιπλασιασμού' (Duplieren)
Η κατάληξη της τεχνικής του ‘Αναδιπλασιασμού’ (Duplieren)

To 'χτύπημα του θανάτου' (Morthau) και η αντιμετώπιση του.
To ‘χτύπημα του θανάτου’ (Morthau) και η αντιμετώπιση του.

Αμέσως μετά συνεχίσαμε με τεχνικές υποταγής και αφοπλισμών με μακρύ σπαθί, σε τεχνικές μισού σπαθιού (half swording), αποφυγών λογχισμών ενώ ο αμυνόμενος είναι άοπλος ή οπλισμένος με μάχαιρα, σύμφωνα με τη πολεμική αγωγή του Παμμάχου.

Τεχνική υποταγής και αφοπλισμού.
Τεχνική υποταγής και αφοπλισμού.

 

Τεχνική υποταγής
Τεχνική υποταγής

 

Τιμή και Αρετή

Οι Ξιφομάχοι του Πειραιά, στη τρίτη μέρα του ‘Piraeus Fight Camp 2018’ με θέμα τη Βυζαντινή Οπλομαχία


Το Piraeus Fight Camp 2018 διάνυσε χτες 18/7/2018 τη τρίτη μέρα του με προπόνηση πέντε ωρών στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΣΕΦ.
Οι ξιφομάχοι μετά από προπόνηση φυσικής κατάστασης, αερόβιες ασκήσεις και footwork, εκπαιδεύτηκαν σε μαχητικές τεχνικές της Βυζαντινής Οπλομαχιας με σπαθί και ασπιδιο / σπάθη και ασπιδιο.