Μεσαιωνική Σπαθασκια : Μονομαχία με Μακριά Σπαθιά ( Long Sword )


Μονομαχία με μακριά σπαθιά. Τα μακριά σπαθιά ( long sword ) ήταν ένα από τα όπλα των ευγενών του μεσαίωνα και είχε εξαιρετική θέση στην ιπποτική αγωγή. Σύμφωνα με τον Γερμανό δάσκαλο των όπλων Μάρτιν Σιμπερ οι ευγενείς και οι ανώτεροι αξιωματικοί απλά και οι μισθοφόροι ιππότες της Βυζαντινής αυτοκρατορίας εκπαιδεύονταν σε αυτά τα όπλα.

Εκπαιδευτής : Γεώργιος Ε. Γεωργάς

Mail: g_e_georgas@yahoo.gr

One thought on “Μεσαιωνική Σπαθασκια : Μονομαχία με Μακριά Σπαθιά ( Long Sword )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s