Οι Λέοντες του Πειραιά, στη τέταρτη μέρα του ‘Piraeus Fight Camp 2018’


Το Piraeus Fight Camp 2018 διάνυσε σήμερα τη τέταρτη μέρα του με προπόνηση πέντε ωρών στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΣΕΦ.
Οι ξιφομάχοι μετά από προπόνηση φυσικής κατάστασης, ασκήσεις δυνάμεως και footwork, εκπαιδεύτηκαν σε μαχητικές τεχνικές τεχνικές σήμφωνα με την ύλη από το βιβλίο οπλομαχίας του 1452 το Cod.44.A.8 του Peter Von Danzig zum Ignolstadt ο οποίος ήταν δάσκαλος των όπλων της Αδελφότητας του Lichtenauer.

Χαμηλή και υψηλή θέση φύλαξης του μισού σπαθιού
Χαμηλή και υψηλή θέση φύλαξης του μισού σπαθιού
Η κατάληξη της τεχνικής του 'Αναδιπλασιασμού' (Duplieren)
Η κατάληξη της τεχνικής του ‘Αναδιπλασιασμού’ (Duplieren)

To 'χτύπημα του θανάτου' (Morthau) και η αντιμετώπιση του.
To ‘χτύπημα του θανάτου’ (Morthau) και η αντιμετώπιση του.

Αμέσως μετά συνεχίσαμε με τεχνικές υποταγής και αφοπλισμών με μακρύ σπαθί, σε τεχνικές μισού σπαθιού (half swording), αποφυγών λογχισμών ενώ ο αμυνόμενος είναι άοπλος ή οπλισμένος με μάχαιρα, σύμφωνα με τη πολεμική αγωγή του Παμμάχου.

Τεχνική υποταγής και αφοπλισμού.
Τεχνική υποταγής και αφοπλισμού.

 

Τεχνική υποταγής
Τεχνική υποταγής

 

Τιμή και Αρετή

One thought on “Οι Λέοντες του Πειραιά, στη τέταρτη μέρα του ‘Piraeus Fight Camp 2018’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s