Πειραιάς: Εργαστήριο Ιστορικής Ξιφασκίας, Βυζαντινό Ξίφος & Ασπίδιο


Scholae Palatinae

Διεξήχθει τη Κυριακή 5/11/2017  εργαστήριο ιστορικής ξιφασκίας στο Πειραιά με θέμα Βυζαντινό ξίφος και ασπίδιο από τον προπονητή ξιφασκίας κ. Γεώργιο Ε. Γεωργά.

Οι ασκούμενοι αρχικά εκπαιδευτήκαν σε άοπλη και ένοπλη σκιαμαχία στις βασικές επιθέσεις και άμυνες του Παμμάχου. Παρακολούθησαν μια παρουσίαση οπλομαχίας με partisan, ένα όπλο που έφεραν τα πεζικά τμήματα των Ελληνο-Αλβανών στρατιώτη τον 15ο αιώνα και προχώρησαν σε συνασκήσεις εκτελώντας τεχνικές με εξειδικευμένες τακτικές.

Τέλος οι ασκούμενοι μονομάχησαν προσπαθώντας να εξασκηθούν στις τεχνικές που διδάχτηκαν, σε ελεύθερο αγώνα.

View original post