Το άθλημα της πάλης στο Βυζάντιο και η επιβίωση του στις μέρες μας


Scholae Palatinae

Αγώνες πάλης από την πρώτη μέρα του πανηγυριού των Αγίων Αποστόλων στο Σόχο. Αγώνες πάλης από την πρώτη μέρα του πανηγυριού των Αγίων Αποστόλων στο Σόχο.

Του Γεώργιου Ε. Γεωργά προπονητή ξιφασκίας, εκπαιδευτή Παμμάχου και ιστορικής ξιφασκίας

Τα αθλήματα σε όλη τη περίοδο της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, εκτός από τη γυμναστική προσέγγιση, την ευεξία και τη προετοιμασία για πολεμικές επιχειρήσεις, είχαν να κάνουν και με την ιατρική.Οι ασκούμενοι εκπαιδεύονταν ανάλογα για αυτό που τους χρειάζονταν. Για παράδειγμα οι στρατιώτες της πρώιμης περιόδου εξασκούνταν στο Πάμμαχον. Μια μέθοδο που θα την χρειάζονταν στο πεδίο της μάχης. Οι Ρωμαίοι γιατροί και μοναχοί που ασχολούνταν με την ιατρική πρότειναν αθλήματα στους ασθενείς τους για να τους βοηθήσουν να θεραπευτούν γρηγορότερα από την νόσο που είχαν.

Ο Διγενής Ακρίτας παλεύοντας με τον Χάρο. Η πάλη / το πάμμαχον έχει περάσει στη Ρωμαϊκή λαϊκή τέχνη μέσα από το έπος του Ακρίτα. Έργο του Δημήτρη Σκουρτέλη.

Ένα από τα αθλήματα ήταν και η πάλη που η ρίζα του τουλάχιστον για…

View original post 1,521 more words

Advertisements