Μαχητική προπόνηση Οπλομαχίας


Freifechter Guild - Hellas

Τη Κυριακή 16/7/2017 παρόλο την υψηλή θερμοκρασία έγινε μαχητική προπόνηση οπλομαχίας πάνω σε τεχνικές  μακριού σπαθιού και στο δόρυ.

Η προπόνηση επικεντρώθηκε στην φράση των όπλων και στις σύνθετες επιθέσεις και αποκρούσεις.

View original post

Advertisements