Πρόκωπον έχων το ξίφος. Η θέση φύλαξης των Βυζαντινών ξιφομάχων, που παράγει κόψιμο ενώ το σπαθί είναι στη θήκη


Scholae Palatinae

holy_warriors171210019_std_zpsb681e7e7Του Γεώργιου Ε. Γεωργά, προπονητή ξιφασκίας, εκπαιδευτή ιστορικής ξιφασκίας / παμμάχου

Όπως είναι γνωστό δεν έχει βρεθεί έως τώρα εγχειρίδιο Βυζαντινής οπλομαχίας. Για αυτό το λόγο χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της πειραματικής αρχαιολογίας έχουμε κάνει αλματώδες προόδους πάνω στο τρόπο που ξιφομαχούσαν οι πολεμιστές της Βυζαντινής αυτοκρατορίας.

Το επίτευγμα αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο σε αντίθεση με τη μελέτη των μεταγενέστερων εγχειρίδιων των Ιταλών και των Γερμανών. Οι πληροφορίες που αντλούμε έρχονται από ιατρικά Βυζαντινά βιβλία που μας δίνουν πολλές πληροφορίες για τις Βυζαντινές πολεμικές τέχνες, βιβλία Βυζαντινών αλλά και ξένων ιστορικών της εποχής, συγγραφείς, ακριτικά έπη, ενώ κυρίαρχο λόγο έχουν τα Βυζαντινά εγχειρίδια υψηλής στρατηγικής και τακτικής.

Έως τώρα σε ελάχιστα είχαμε βρει ονοματολογία των θέσεων φύλαξης. Ενώ αποδείξαμε ότι η ονοματολογία της Γερμανικής σχολής ξιφασκίας και η μέθοδος της ήταν γνωστή στου Βυζαντινούς του 15ου αιώνα σύμφωνα με το βιβλίο του Γερμανού δάσκαλου οπλομαχίας Μάρτιν Σιμπέρ. Ωστόσο η…

View original post 399 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s