”Οι Έλληνες και η Γύμνια, από την Αρχαία Ελλάδα στην Ύστερη Αρχαιότητα”


Scholae Palatinae

Του Κατσίκη Δημήτριου

Η Καλλιτεχνική αναπαραγωγή του ανδρικού γυμνού σώματος στην τέχνη / σκέψη των Ελλήνων ήταν ένα κυρίαρχο και μοναδικό πολιτιστικό στοιχείο της Ελληνικής Αρχαιότητας (μέσα 8ου- τέλη 5ου π.Χ αιώνα π.Χ).Με την διαδοχή των γενεών οι γλύπτες πέρασαν από τους Αρχαϊκούς μονολιθικούς Κούρους στα Πολυκλείτια Αγάλματα της Κλασσικής Αθήνας εξαντλώντας τα περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης της ανθρωπομορφικής εξιδανικευμένης πλαστικότητας.

Μπρούτζινο άγλαμα του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Τριβονιανού (251-253 μ.Χ).Ίσως από τα τελευταία γυμνά αγάλματα Ρωμαίων υτοκρατόρων (αν όχι το τελευταίο). Η Γύμνια από τα τέλη του 2ου μ.Χ θεωρούνταν ως απόκλιση από την σοβαρότητα.Η αντομία του αγάλματος απέχει έτη φωτός από την Πολυκλείτια παράδοση της Αθηναϊκής σχολής του 5ου αιώνα π.Χ. Μπρούτζινο άγλαμα του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Τριβονιανού (251-253 μ.Χ).Ίσως από τα τελευταία γυμνά αγάλματα Ρωμαίων υτοκρατόρων (αν όχι το τελευταίο). Η Γύμνια από τα τέλη του 2ου μ.Χ θεωρούνταν ως απόκλιση από την σοβαρότητα.Η αντομία του αγάλματος απέχει έτη φωτός από την Πολυκλείτια παράδοση της Αθηναϊκής σχολής του 5ου αιώνα π.Χ.

Με την εισχώρηση των Ελλήνων στην Ασία και την αναπόφευκτη δημιουργία του Ασιανικού Ελληνισμού της Αλεξανδρινής / Ελληνιστικής Οικουμένης τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν. Πολύ σύντομα οι Έλληνες ήρθαν αντιμέτωποι με μεγάλα πρακτικά προβλήματα, την διοίκηση , οργάνωση τεράστιων γεωγραφικών…

View original post 434 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s