Παιδικοί αγώνες Μακριού Σπαθιού στο Πειραιά


IMG_6167

Το Σάββατο 16/4/2016 διεξήχθηκαν παιδικοί αγώνες (ηλικία 10 ετών με 13 ετών) ανάμεσα στα μέλη της σχολής στο Μακρή Σπαθί (με πλαστικά σπαθιά).

Πρώτη Θέση : Ιάσονας Κοντογιάννης

Δεύτερη Θέση : Βασίλειος Ντάλτας

Τρίτη Θέση : Νικόλαος Τοπιζόπουλος

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s