Ο παράξενος φτωχός στρατιώτης που άνηκε στη Συντεχνία των Ελεύθερων Ξιφομάχων


Freifechter Guild - Hellas

Του Γεώργιου Ε. Γεωργά προπονητής ξιφασκίας, εκπαιδευτής της Ελληνικής Πολεμικής Τέχνης του Παμμάχου,  Research Scholar της Συντεχνίας των Ελεύθερων Ξιφομάχων.

Σε παλιότερα άρθρα απόδειξα με ιστορικά στοιχεία αλλά και από πίνακες έργων τέχνης, ότι οι Έλληνες Stratioti της αναγέννησης υπηρετούσαν τους Ευρωπαϊκούς στρατούς , όπως της Γαληνότατης Δημοκρατίας της Βενετίας, της Αγίας Ρωμαϊκής Γερμανικής Αυτοκρατορίας αλλά και αλλού. Αυτοί οι φτωχοί παράξενοι στρατιώτες επηρέασαν την πολεμική τέχνη των εργοδοτών τους διότι ήταν πολύ  δημοφιλείς.

Το οικόσιμο των Ελεύθερων ξιφομάχων Το οικόσιμο των Ελεύθερων ξιφομάχων

Επίσης είχα την υποψία ότι οι Έλληνες μισθοφόροι που υπηρετούσαν που υπηρετούσαν την αυτοκρατορία των Γερμανών είχαν έρθει σε επαφή με τις Γερμανικές αδελφότητες και συντεχνίες των πολεμιστών.  Η πρώτη μου υποψία γεννήθηκε διαβάζοντας τα βιβλία του τελευταίου δάσκαλου που ακολουθούσε τις διδαχές του Lichtenauer.  Ανάφερε ότι στα ταξίδια του είχε έρθει σε επαφή και είχε εκπαιδευτεί και  από κάποιους ξενόφερτους εξωτικούς πολεμιστές. Φυσικά μιλώ για τον δάσκαλο των όπλων…

View original post 996 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s