Σεμινάριο Οπλομαχίας στο Σύλλογο Ιστορικών Μελετών ‘Κορύβαντες’


Scholae Palatinae

12417553_2033731100182928_5675523115651812363_n

Διεξήχθη επιτυχώς στις 3/4/2016 σεμινάριο Βυζαντινής οπλομαχίας πρώιμης περιόδου με μεγάλη επιτυχία από τον εκπαιδευτή Κλασσικής & Ιστορικής Ξιφασκίας κ. Γεώργιο Ε. Γεωργά.

Οι ασκούμενοι διδάχτηκαν τεχνικές μάχης με ίσιου και αμφίστομου τύπου παραμήριου, τακτικές ενάντια σε περισσότερους από 3  αντιπάλους  και τεχνικές παραμήριου (αμφίστομου ίσιου) και χειροσκουτάριου ενάντια σε δόρυ. Τέλος οι ασκούμενοι είδαν τις διαφορές με το παραμήριο της ύστερης περιόδου όπου το όπλο είχε αντικατασταθεί με τη Βυζαντινή σπάθη,  όπου εκπαιδευτήκαν σε αυτή στις βασικές θέσης φύλαξης και παρακολούθησαν μονομαχία με αυτά τα όπλα ανάμεσα στο κ.Γεώργιο Ε. Γεωργά και τον μαθητή του  κ. Ιωάννη Τζάμαλη.

Μετά τη λήξη του σεμιναρίου οι ασκούμενοι προπονήθηκαν στην παραδοσιακή τοξοβολία.

Εκπαίδευση στο παραμήριο πρώιμης περιόδου. Εκπαίδευση στο παραμήριο πρώιμης περιόδου.

Τεχνικές παραμήριου και χειροσκουτάριου ενάντια σε δόρυ. Τεχνικές παραμήριου και χειροσκουτάριου ενάντια σε δόρυ.

Τεχνικές παραμήριου και χειροσκουτάριου ενάντια σε δόρυ. Τεχνικές παραμήριου και χειροσκουτάριου ενάντια σε δόρυ.

Τεχνικές παραμήριου και χειροσκουτάριου ενάντια σε δόρυ. Τεχνικές παραμήριου και χειροσκουτάριου ενάντια σε δόρυ.

 Μονομαχία ανάμεσα σε ξιφομάχους με παραμήρια της ύστερης περιόδου.
Μονομαχία ανάμεσα σε ξιφομάχους με παραμήρια της ύστερης περιόδου.

View original post