Η θεραπευτική χρήση της άθλησης κατά τη βυζαντινή περίοδο


Scholae Palatinae

H πάλη του Iακώβ με τον Άγγελο. Aγία Σοφία στην Tραπεζούντα (γύρω στα 1260) H πάλη του Iακώβ με τον Άγγελο. Aγία Σοφία στην Tραπεζούντα (γύρω στα 1260)

Πριν από κάποιες δεκαετίες υπήρχε η άποψη ότι στο βυζάντιο δεν ασχολούνταν με τον αθλητισμό αλλά μόνο με τις αρματοδρομίες και κάποια περίεργα παιγνίδια. Έρευνες που έγιναν απέδειξαν ότι η άθληση σαν στοιχείο της αρχαίας Ελληνικής κουλτούρας, δεν έπαψε να υπάρχει σαν γνώρισμα στον Ελληνικό, τουλάχιστον, βυζαντινό πληθυσμό. Την εποχή του Βυζαντίου όλοι οι θρησκευτικοί αθλητικοί αγώνες είχαν καταργηθεί διότι θεωρούνταν ειδωλολατρικοί, και δεν επιτρέπονταν μέσα στη Χριστιανική κοινωνία. Παρ΄ όλα αυτά, όχι για θρησκευτικούς σκοπούς, αλλά από συνήθεια, για λόγους ψυχαγωγικούς, παραδοσιακούς, στρατιωτικούς αλλά και για θεραπευτικούς, οι Βυζαντινοί συνέχισαν να γυμνάζονται.

Τα μαρμαρένια Αλώνια. Η πάλη του Διγενή με τον Χάρο. Πίνακας του Δ. Σκουρτέλη Τα μαρμαρένια Αλώνια. Η πάλη του Διγενή με τον Χάρο. Πίνακας του Δ. Σκουρτέλη

Tων Ν. Σταυρακάκη
Εργαστήριο Αναπνευστικής  Λειτουργίας, Τακτικό Πνευμονολογικό Ιατρείο, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου«Βενιζέλειο-Πανάνειο», Ηράκλειο, Κρήτη

και Ε. Αλμπανίδη
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή

Η…

View original post 268 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s