Εκπαίδευση Οπλομαχίας και Στρατιωτικών Τακτικών Μάχης


Featured Image -- 7939

Ο Σύλλογος Ιστορικών Μελετών ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ, αναπτύσσει τμήμα/τα (στην Θεσσαλονίκη), για την Εκπαίδευση Οπλομαχίας και Στρατιωτικών Τακτικών Μάχης Ιστορικών Ταγμάτων, ανα τους αιώνες που έλαβαν μέρος στον Ελλαδικό χώρο.

Ο σχηματισμός των τμημάτων, θα αποτελέσει και την δημιουργία “Ομάδων”, όπου θα αναλαμβάνει αποστολές με την συμμετοχή σε Διεθνείς εκδηλώσεις, για την παρουσίαση Ιστορικών Πολεμικών Μονάδων & Ταγμάτων και αναπαράσταση εφαρμογής των Πολεμικών Τακτικών τους.

Οι απαιτήσεις των τμημάτων θα είναι υψηλές, τόσο για την αποδοχή και τη συμμετοχή των ενδιαφερόντων καθώς θα υπάρχει πραγματική χρήση εξοπλισμού (θώρακας, ασπίδες κτλπ), αλλά και για την εξάσκηση πολεμικών τεχνικών και τακτικών (άοπλη και ένοπλη μάχη). Η διαβάθμιση της εκπαίδευσης (εξειδικευμένης χρήσης του εξοπλισμού), θα είναι σταδιακή, για την ανάπτυξη της φυσικής κατάστασης και ενδυνάμωσης το σώματος και την ορθή ανάκτηση των πολεμικών δεξιοτήτων και αρετών.

Υπεύθυνος των τμημάτων:

Παύλος Καραχισαρίδης (Τεχνικός Σύμβουλος Οπλομαχίας στο Σύλλογο Ιστορικών Μελετών ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ Θεσσαλονίκης, Ελλάδα)

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • email: p.karachisaridis@gmail.com
  • tel: 6983-489488
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s