Τα διπλώματα από το εργαστήριο οπλομαχίας που αφορούσε τη χρήση του Μακριού Σπαθιού στο σύστημα μονομαχίας του Ελεύθερου Ξιφομάχου Joachim Meyer.


Freifechter Guild - Hellas

Τα διπλώματα από το εργαστήριο οπλομαχίας που αφορούσε τη χρήση του Μακριού Σπαθιού στο σύστημα μονομαχίας του Ελεύθερου Ξιφομάχου Joachim Meyer.

Screenshot 2015-12-22 00.28.58

Screenshot 2015-12-22 00.29.27

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s