Εκπρόσωπος της Ιταλικής σχολής La Sala d’Arme Aquila Gladiatrix, επισκέφτηκε την Ακαδημία Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών ‘Λέοντες’ στο Πειραιά


20151116_173531
Στα αριστερά ο κ. Βασίλειος Παπαδόπουλος εκπρόσωπος της La Sala d’Arme Aquila Gladiatrix, στα δεξία ο κ. Γεώργιος Ε. Γεωργάς εκπαιδευτής της Ακαδημίας Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών ‘Λέοντες’.

Σήμερα 16/11/2015 επισπεύτηκε τη σχολή μας στο Πειραιά ο κ. Βασίλειος Παπαδόπουλος, ο οποίος ασκείτε στην Ιστορική Ξιφασκία στην Ιταλία. Μετά από μια γόνιμη συζήτηση που αφορά την Ελληνοϊταλική φιλία μέσω του αθλητισμού, ο κ. Παπαδόπουλος που εκπροσωπεί την La Sala d’Arme Aquila Gladiatrix η οποία βρίσκετε στην Urbino της Ιταλίας, δώρισε στον Εκπαιδευτή της σχολής μας κ. Γεώργιο Γεωργά την εμφάνιση της σχολής της Aquila Gladiatrix ως ένδειξη φιλίας, αδελφοσύνης και συνεργασίας των δυο σχολών.

Ο εκπαιδευτής της σχολής μας κ. Γεωργάς ευχαριστεί τους Εκπαιδευτές της σχολής της γειτονικής χώρας κ.Nicolo Gamba και τον κ. Luca De Sensi  καθώς και τον κ. Παπαδόπουλο για το δώρο τους, για το ενδιαφέρον τους για την ανάπτυξη της Ιστορικής Ξιφασκίας στην Ελλάδα, καθώς και για τη Βυζαντινή Οπλομαχία στα πλαίσια του Παμμάχου. Ο κ. Γεωργάς τους συγχαίρει για τις διοργανώσεις που διεξάγουν στην Ιταλία όσο αφορά την προώθηση τόσο της Ολυμπιακής Ξιφασκίας όσο και της Ιστορικής.

Με την εμφάνιση της La Sala d'Arme Aquila Gladiatrix
Με την εμφάνιση της La Sala d’Arme Aquila Gladiatrix

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s