‘Λέοντες’ Summer Camp 2015


1b - AKADEMY LEONTES - INTERNET

Διεξάγετε με μεγάλη επιτυχία το Καλοκαιρινό Camp των ‘Λεόντων’ στην Αττική.
Στο Camp οι εκπαιδευόμενοι διδάσκονται τη κιναισθητική της οπλομαχίας για τη χρήση του μακριού σπαθιού, του παραμήριου και της στρατιωτικής σπάθης, στα πλαίσια της πολεμικής αγωγής του Παμμάχου.

1a - AKADEMY LEONTES - INTERNET

Seminar “Joachim Meyer Grundlagen”


 

Am 26.09.2015 ist unser kleines Seminar “Joachim Meyer Grundlagen”. Hier geht es um grundlegende Aspekte für die Durchführung der Meyer-Techniken in Kampfgeschwindigkeit. Grundlegende Details ermöglichen gleich hohe Geschwindigkeiten, wie wir sie bisher mit einfachen Techniken aus dem 15Jh. erreicht haben. Die Zornhut wird in diesem Seminar, die “Hut vom Tag an der Schulter” ersetzen.
Themen:
-Vorschlag aus der Zornhut
-Einwinden und Auswinden
-Fehlen und Verfliegen
-Das Meyerkreuz in hoher Geschwindigkeit
-Zwerchhau aus der Zornhut
-Schielhau aus der Zornhut
-Absetzen aus dem Wechsel