Πάμμαχον/Pammachon International (video collection)


Ακαδημια "Λεοντες" Θεσσαλονικης

PAMMACHON INTERNATIONAL2

Πάμμαχον – τι σημαίνει η λέξη;

Από το 1999, χρησιμοποιώ τον όρο «πάμμαχον» αναφερόμενος στις πολεμικές τέχνες, συμπεριλαμβανομένου και της μεθόδου εσωτερικής πειθαρχίας που εκφράζει η ατραπός των πολεμικών τεχνών. Δεν είναι τυχαία η επιλογή αυτή, μια και υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι ακριβώς τον όρο «πάμμαχον» χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι πρόγονοι μας για τις πολεμικές τέχνες, αφού γνώριζαν καλώς τη διαφορά μεταξύ των πολεμικών τεχνών και των αθλημάτων μονομαχίας. Πέρα όμως από την ιστορική και τεκμηριωμένη χρήση της λέξης μέχρι και την παλαιοχριστιανική εποχή, είναι σαφές, τόσο για τους μαθητές των πολεμικών τεχνών όσο και για φιλολόγους, ότι οι λέξεις «μάχαιρα» και «μάχη» αναφέρονται στην ίδια ρίζα «μαχ». Έτσι, στην ουσία, η λέξη «μάχη» περιγράφει την πολεμική αντιπαράθεση με όπλα κοντινής εμβέλειας (τουτέστιν μαχαίρι, σπαθί, κοντάρι, λόγχη, ρόπαλο, κλπ.), καθώς και την (σημαντική και στην εποχή μας) άοπλη άμυνα εναντίον των φονικών αυτών όπλων. Μια ερμηνεία λοιπόν της σύνθετης λέξης «πάν-μαχον»…

View original post 26 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s