H Βυζαντινό – Γερμανική συμμαχία. Η Ευρωπαϊκή Ισορροπία του Μεσαίωνα


1b - AKADEMY LEONTES - INTERNET

Meister der Reichenauer Schule 002.jpg

Οθων ο Γ’ ο επανομαζόμενος ‘genere graecus imperio Romanus'(983-1002)

 

Η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από το ξεκίνημα της είχε ως συμμάχους σε πολιτικό και στρατιωτικό τομέα τους Γερμανούς. Αυτή η συμμαχία κράτησε για πάνω από 8 αιώνες, για λίγο ξεχάστηκε και επανήλθε πάλι το 1328 επί αυτοκράτορα Ανδρόνικου του Β’. Μάλιστα αυτή η παραδοσιακή συμμαχία ξεκίνησε από τα χρόνια του αγίου της εκκλησιάς μας και ιδρυτή της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, Μέγα Κωνσταντίνο, που οι επίλεκτη φρουρά του ήταν όλοι Γερμανοί.

Άγαλμα του Κωνσταντίνου Α΄ στην Υόρκη (Γιορκ), όπου ανακηρύχθηκε αυτοκράτορας.
Συνεπώς εκτός από πολιτιστικές επαφές, αλληλεπιδράσεις στη τέχνη και στα γράμματα, υπήρχαν και στρατιωτικές επαφές που οι μεν επηρέαζαν τους δε στο τομέα των πολεμικών τεχνών.

Μελετήστε την ερεύνα του κ. Τηλέμαχου Κ. Λουγγή ο οποίος είναι Διευθυντής Ερευνών στο ΙΒΕ/ΕΙΕ.

Διαβάστε το άρθρο εδώ: H Βυζαντινό – Γερμανική συμμαχία. Η Ευρωπαϊκή Ισορροπία του Μεσαίωνα

1a - AKADEMY LEONTES - INTERNET

Pammachon presents: ‘Long sword workshop according the teachings of Joachim Meyer’.


1b - AKADEMY LEONTES - INTERNET

On Sunday 03/05/2015  at the outskirts of Kaisariani Monastery in Kaisariani Forest, conducted with great success workshop of Historical European Martial Arts (H.E.M.A) with subject: ‘Long sword workshop according the teachings of Joachim Meyer’.

The seminar was held under the auspices of the Hellenic Federation of Pankration ( Pammachon Sports branch), from Mr. George E. Georgas.
At the seminar attended the president of Pammachon Mr. Costas Dervenis.

George E. Georgas is certified instructor of the Hellenic Fencing Federation, national referee of the Hellenic Fencing Federation, he is responsible of the Pammachon   oplomachia, member of the Meyer Freifechter Guild having the rank of Fechter, and he is the Unterhauptman of the Guild in Greece, he is oplomachias instructor at the Historical Studies Club ‘Korybantes’.


 

The scholars were taught:

A) Footwork / Movement.
B) The primary cuts.
C) The reverse cuts.
D) The two ways of displacements (Versetzen).
E) Introduction to handworks (Handtarbeit).
F) Similarities and differences with the Byzantine long sword of the 15th century.

The workshop was attended by athletes from other fighting sports federations (such us the Hellenic Fencing Federation, Boxing and others), also in the workshop participate Special Police Guards. Also at the workshop he attended champion Pankration Sport.
Info:

mail: g_e_georgas@yahoo.gr
tel: 6945876172

1a - AKADEMY LEONTES - INTERNET

 

To Πάμμαχο παρουσιάζει: ‘Εργαστήριο Μακριού Σπαθιού σύμφωνα με τις διδαχές του ελεύθερου ξιφομάχου Joachim Meyer’.


1b - AKADEMY LEONTES - INTERNET

 

11141173_994184160606376_5838695361730563209_n

Τη Κυριακή 3/5/2015 στα περίχωρα της Μονής Καισαριανής στο δάσος Καισαριανής, διεξήχθει με μεγάλη επιτυχία εργαστήριο Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών (Η.Ε.Μ.Α) με θέμα: Η χρήση του Μακριού Σπαθιού, σύμφωνα με τις διδαχές του ελεύθερου ξιφομάχου Joachim Meyer.

Το σεμινάριο διεξήχθει υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Παγκρατίου Αθλήματος (Κλάδος Άθλησης Παμμάχου), με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Ε. Γεωργά.
Στο σεμινάριο παρεβρέθει και ο πρόεδρος του Παμμάχου κ. Κώστας Δερβένης.

Ο Γεώργιος Ε. Γεωργάς είναι πιστοποιημένος προπονητής ξιφασκίας της Ε.Ο.Ξ, εθνικός διαιτητής της Ε.Ο.Ξ στο ξίφος μονομαχίας, υπεύθυνος οπλομαχίας του Πάμμαχου, μέλος του Meyer Freifechter Guild έχοντας το βαθμό του Fechter , και είναι ο Unterhauptman της συντεχνίας στην Ελλάδα, εκπαιδευτής οπλομαχίας του στο Σύλλογου Ιστορικών Μελετών ‘Κορύβαντες’.

Οι ασκούμενοι διδάχτηκαν:

Α) Κινησιολογία – Βηματισμοί.
Β) Τα πρωτεύοντα κοψίματα.
Γ) Τα ανάστροφα κοψίματα.
Δ) Οι δυο τρόποι των εκτοπισμάτων (Versetzen).
Ε) Εισαγωγή στα χειροτεχνήματα (Handtarbeit).
Στ)Ομοιότητες και διαφορές με τη Βυζαντινή ρομφαία του 15ου αιώνα.

Το εργαστήριο το παρακολούθησαν και αθλητές από άλλες ομοσπονδίας μαχητικών αθλημάτων (όπως της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας, Πυγμαχίας και άλλων), καθώς και άντρες των Ελληνικών Σωμάτων Ασφαλείας. Επίσης στο το εργαστήριο το παρακολούθησε και πρωταθλητής του Παγκρατίου Αθλήματος.

Δόθηκαν πιστοποιητικά παρακολουθήσεως του εργαστηρίου σε όλους τους ασκούμενους.

Πληροφορίες:

mail: g_e_georgas@yahoo.gr
κιν.τηλ: 6945876172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1a - AKADEMY LEONTES - INTERNET