Οι σχολές του Πάμμαχου που εκπαιδεύονται στη Βυζαντινή οπλομαχία, στο παγκόσμιο χάρτη της HEMA Alliance.


1b - AKADEMY LEONTES - INTERNET

Οι σχολές του Πάμμαχου που εκπαιδεύονται στη Βυζαντινή οπλομαχία στο παγκόσμιο χάρτη της HEMA Alliance.

 

H σχολή Πάμμαχου Βυζαντινής Οπλομαχίας στο Πειραιά.


H σχολή Πάμμαχο Βυζαντινής Οπλομαχίας στην Ανατολική Αττική.

H σχολή Πάμμαχου Βυζαντινής Οπλομαχίας στην Αθήνα.

H σχολή Πάμμαχου Βυζαντινής Οπλομαχίας στο Γαλάτσι.

 

H σχολή Πάμμαχου Βυζαντινής Οπλομαχίας στη Πετρούπολη.

 

H σχολή Πάμμαχου Βυζαντινής Οπλομαχίας στη Θεσσαλονίκη.

H σχολή Πάμμαχου Βυζαντινής Οπλομαχίας στη Χάλκη.

H σχολή Πάμμαχου Βυζαντινής Οπλομαχίας στο Συντευ της Αυστραλίας.

 

H σχολή Πάμμαχου Βυζαντινής Οπλομαχίας στο Deerfield Beach στις Η.Π.Α.

H σχολή Πάμμαχου Βυζαντινής Οπλομαχίας στο Orlando στις Η.Π.Α.

H σχολή Πάμμαχου Βυζαντινής Οπλομαχίας στο Sarasota στις Η.Π.Α.

H σχολή Πάμμαχου Βυζαντινής Οπλομαχίας στο Clearwaters στις Η.Π.Α.

 

H σχολή Πάμμαχου Βυζαντινής Οπλομαχίας στο Gulf Shores στις Η.Π.Α.

1a - AKADEMY LEONTES - INTERNET