Ο καπετάν Γεώργιος Γιώργας


1b - AKADEMY LEONTES - INTERNET

Χιλιογραμμένα και πολυειπωμένα τα Κολοκοτρονέικα τραγούδια, άθλοι, ανέκδοτα, γραφτά. Και η παροιμία:«Κολοκοτρωνέικες αμαρτίες»


Όμως δεν είναι Κολοκοτρωνέικη. Άλλος είναι ο αμαρτωλός. ΟΓιώργας από τον Αητό.«Περιφημότατος διετέλεσε κατ’εκείνους τους χρόνους, 1790 -1806, ο Γιώργος Κοσμάς, γνωστός με το όνομα Γιώργας, από τον Αητό των Κοντοβουνίων της Τριφυλίας. Ο Γιώργος ήτο ήρως ατρόμητος και ορμητικώτατος, μαχιμώτατος, ευκίνητος, τολμηρός και ταχύπους εις το έπακρον. Πάντοτε είχε δ’ έχων υπ’ αυτόνεκατόν επίλεκτα παλικάρια Αρκαδίους και φέρων μίαν κλέφτικη σημαία διέμεινε οπλαρχηγός από του 1790 – 1804. Το όνομα του Γιώργου ενοποιεί τρόμον απερίγραπτον εις τους Τούρκους και εις αυτούς ακόμη τους φύσει ατρόμητους Αλβανούς. Ο Γιώργος ουδέποτε καταδεχόταν να ρίψη τουφέκι ή πιστόλι, αλλ’ εφόρμα ξιφήρης…Δραστηρίως κατεδιώκετο υπό των Τούρκων…(Αθ.Γρηγοριάδη Ιστορικαί Αλήθειαι,1934).


Ο Γιώργος Κοσμάς ήταν κλέφτης στην ορεινή Τριφυλία,οπλαρχηγός και διοριζόταν Κάπος αρματωλός της Αρκαδίας Τριφυλίας. Όταν τον έπαυαν γινόταν θηριωδέστατος και τα έβαζε με τους προεστούς. Το 1804 ο προεστός Γαργαλιάνων και Πρωτοσύγκελος Ανδριανόπουλος, ισχυρός φίλος του Διοικητού Πελοποννήσου Οσμάν Πασά, τον έπαψε, δεν του πλήρωσε τους μισθούς, κινητοποίησε τα τούρκικα αποσπάσματα εναντίον του, έφερε Ρουμελιώτες μισθωτούς ενόπλους για τη φύλαξή του και φρόντισε κι εξορίστηκαν οι μοναχοί από τη μονή Βουλκάνου και τα μετόχια, που περιέθαλπαν το Γιώργο και τα παλικάρια του. Ο Γιώργας θύμωσε, ζήτησε τους μισθούς και το καπιλίκι. Ο Πρωτοσύγκελος δυνάμωσε το κυνήγημά του, αποφασισμένος να εξοντώσει τον ανυπότακτο κλέφτη-καπετάνιο της Αρκαδίας. Ήταν αρχηγός ο Γιώργας της Τριφυλιακής Κλεφτουργιάς, ονομαστός. Μαζί του ήταν και οι Κολοκοτρωναίοι. «Φίλοι και μπιστεμένοι»,συγγενείς, συντοπίτες από τη Βυδίσοβα των Κοντοβουνίων της Τριφυλίας, ήσαν οι Κολοκοτρώνηδες. «Αρχηγέτης της οικογενείας ταύτης υπήρξεν ο Λάμπρος Ζεργίνης ή Ζερμπίνης – Τσερμπίνης,ανήρ συνετός, γραμματισμένος,αγαθός, φιλόπατρις, φιλάνθρωπος, γενναίος και εύπορος. Κατ’εκείνους τους χρόνους ελθών εις έριδας κτηματικάς μετά τινος Τούρκου αγά Μεχμέτ και δια ν’αποφύγη τους καταδιωγμούς, πω-λήσας τα κτήματά του και αναχωρήσας από τη Βυδίσοβα της Τριφυλίας τη 10 Ιανουαρίου 1700εγκαταστάθη στο Λυμποβίστι Κα-ρυταίνης. Άδηλον αν ήτο νυμφευ-μένος και πότε απεβίωσε. Γνωστόν μόνον ιστορικώς είναι ότι οΛάμπρος Ζεργίνης είχεν αδελφόν Δήμον, που πήρε το επώνυμον Κολοκοτρώνης αντί του Ζεργίνης,επειδή ήτο βραχύς και ολοστρόγγυλος. Τον έλεγαν και Μπότσικα(έμοιαζε με μπότσικα, μποτσίκι).Ο Δήμος ήταν πρόσπαππος του Θ.Κολοκοτρώνη», (Αθ. Γρηγοριάδη,Ιστορικαί Αλήθειαι, 1934).
«…Ελέγετο Τζεργίνης, με αυτό το όνομα ευρίσκονται καμιά εξηνταριά οικογένειαι εις την Μεσσηνίαν…Αυτός είχε κάμει ένα ωραιότατο παιδί…Ελέγετο Δημητράκης. Αυτός έκαμε τρία παιδιά, Χρόνη, Λάμπρο και Δήμο. Ήταν νοικοκυραίοι…Το παιδί αυτού του Δήμουωνομάσθη Μπότσικας και άφησε τ’ όνομα της φαμίλιας του, όπου είχαν, Τζεργιναίοι. Αυτός είχε ένα παιδί το Γιάννη κι ένας Αρβανίτης είπε: «Βρε, τι Μπιθοκούρας είναι αυτός;». Δηλαδή πόσον ο κ…του είναι σαν κοτρώνι και έτσι του έμεινε το όνομα Κολοκοτρώνης».(Κολοκοτρώνη Απομνημονεύματα, Τερτσέτη Άπαντα).
Οι Κολοκοτρωναίοι ήσαν συγγενείς με τους Γκριτζαλαίους. Κι οΝικήτας Ζερμπίνης κι ο Γιαννάκης Γκρίτζαλης ήσαν αχώριστοι με τον Κολοκοτρώνη.
Από τα Κοντοβούνια της Τριφυλίας, λοιπόν, και οι Κολοκοτρωναίοι, Κλέφτες κι αυτοί στο βουνό, είχαν συμπράξει φιλία με το συγγενή τους το Γιώργα από τον Αητό. Κι αυτούς εκάλεσε για να τιμωρήσει τον Πρωτοσύγκελο – προύχοντα των Γαργαλιάνων Ανδριανόπουλο, που ήταν «εις των Μωραγιάν Βιλαετλίδων», ήτοι μέλος του Πελοποννησιακού Συμβουλίου παρά τω Πασά της Τριπόλεως» κι έκανε και χρέη κοτζάμπαση και χρέη πρωτοσύγκελου. Ο Γιώργας ήθελε να τιμωρήσει σκληρά το φιλότουρκο και Κλε-φτοδιώκτη κληρικό και προεστό των Γαργαλιάνων. Έμαθε πως θα πέρναγε να πάει στην Τρίπολη με πολλά χρήματα από τα κανονικα δικαιώματα των Πατριαρχείων, να παραδώσει στον Πασά για να σταλούν στην Πόλη, για τον Πατριάρχη. Έστησε καρτέρι – ενέδρα στο Ραψοματέικο βουνό. Ο Πρωτοσύγκελος, με συνοδεία δέκα Ρουμελιώτες, φρουρά τον μπουλούμπαση με 12 Τούρκους στρατιώτες και ακολουθία εκίνησε από τους Γαργαλιάνους. Του επιτέθηκαν από την μια μεριά ο Γιώργας με τους Ντρέδες του και από την άλλη οι Κολοκοτρωναίοι. Ο Πρωτοσύγκελος κτύπησε τ’άλογο να φύγει να γλυτώσει μέσα στης μάχης τη βουή. Ο Γιώργας πλήγωσε κάμποσους Τούρκους με το γιαταγάνι, έριξε σκότωσε τ’άλογο, πιάνει τον Πρωτοσύγκελο και τον βασανίζει. Τους παρακαλάει να μην τον πειράξουν και αυτός θα πάει στη βουλή να τους αμνηστεύσει. Αυτοί όμως δεν τον άκουσαν, γιατί δεν τον πίστευαν. Τον ήξεραν. Τον πήγαν σε μια ξερή στέρνα στον ορεινό τόπο των Γαργαλιάνων και τον κράτησαν 40 ημέρες με ψωμί και νερό. Ο Γιώργας του ζήτησε τους μισθούς του, το καπιλίκι της Αρκαδίας και 10 χιλ. γρόσια λύτρα. Όταν ήρθαν τα λύτρα, τον απέλυσε. Αυτό το πραξικόπημα του Γιώργα, εναντιον της εξουσίας των προυχόντων και του κλήρου έγινε η αιτία του χαλασμού της κλεφτουριάς το 1806.
Για το γεγονός εγράφησαν πολ- ά. Ο Παπαντώνης γράφει ότι τον έγδυσαν και τον επαίδευσαν δυνατά. Το γδύσιμο ήταν για να τον ντροπιάσει βαρύτερα ο Κλεφτοκαπετάνιος τον προύχοντα. Ο Ν. Βέης (Δημώδη άσματα Φιγαλίας,1903) γράφει ότι «ο Πρωτοσύγκε-λος ου μόνον αφηρέθη τα όσα έφερε μεθ’ εαυτού χρήματα, φονευθέντων τινών της συνοδευούσης αυτόν φρουράς, αλλά και υπέστη τας εσχάτας ύβρεις υπό των Κολοκοτρωναίων, σκοπούντων ούτω τελείως να εξευτελίσωσιν αυτόν».Κι ο Βλαχογιάννης (Κλέφτες του Μοριά), αναφέρει: «Μια παρά-δοση που έχω από μέλος της οικογενείας Κολοκοτρώνη μαρτυρά-ει τα χειρότερα. Προσβολή ηθική, βία του ανδρισμού του».
Έκτοτε από του Ιανουαρίου1806 άρχισε τιμωρουμένη η Κολοκοτρωνέικη αμαρτία. Διελαλήθη το πάθημα του πρωτοσύγκελου σ’όλη την Πελοπόννησο. Ο Πρωτοσύγκελος Ανδριανόπουλος ντροπιασμένος έφθασε στην Τρίπολη και εξόγκωσε στο φίλο του πασά το πάθημά του. Ο πασάς λύσσαξε. Έβαλε κι έγραψαν οι προεστοί και επίσκοποι αναφορά στο σουλτάνο και στον Πατριάρχη. Έπλασαν τρομερές κακουργίες εις βάρος της Κλεφτουργιάς. «Ο τότε Μόρα Βαλεσής – διοικητής του Μοριά – Οσμάν πασάς, προ πολλού έχων υπ’ όψιν την καταστροφή των Κλεφτών εξηνάγκασε τον εν λόγω Πρωτοσύγκελον και άλλους αρχιερείς και προύχοντας να υπογράφουν αναφοράν και να ζητήσουν την συνδρομή της Εκκλησίας προς καταστροφήν των Κλεφτών εξογκώνοντας τας δήθες κακουργίας αυτών και πλάσσοντες εις βάρος των πλείστας άλλας τοιαύτας. Επέδωκε δε τω Πατριάρχη αυτός ούτος ο Πρωτοσύγκελος την αναφοράν επί τούτω μεταβάς εις Κωνσταντινούπολιν», γράφει ο Ν. Βέης. Βγήκε τότε το τρομερό φιρμάνι και το φρικτό αφοριστικό κατά των Κλεφτών, που ράγισε και πέτρες.
Εκαλείτο όλος ο λαός να συνδράμει στην εξόντωση των Κλεφτών. Τότε έγινε ο μεγάλος κατατρεγμός. Κι ο εξοντωμός των Κλεφτών, σαν τιμωρία πράξης ιερόσυλης. Και πλήρωσε λαός και Κλεφτουριά την Κολοκοτρωνέικη «αμαρτία». Την πλήρωσαν και οι Κολοκοτρωναίοι. Ο Γεωργακλής Κολοκοτρώνης, ξάδερφος του Θοδωράκη, περνώντας το γιοφύρι στην ίδια θέση που επιάστη ο Πρωτοσύγκελος εσκοτώθη σ’ ενέδρα. Ο περικαλέστατος Kουντάνης Κολοκοτρώνης εσκο-τώθη στο Χρυσοβίτσι, ο Δημητράκης Κολοκοτρώνης στη Βυτίνα.Ο Γιάννης Κολοκοτρώνης, ο Ζορμπάς κι ο Γιώργας από τον Αητό εχάθηκαν στο ληνό της Αιμιαλούς. Ο σκοτωμός τους εκεί είναι «εν εκ των συγκινητικωτέρων επεισοδίων του φιλελευθέρου βίου των Κλεφτών, παλαιόντων κατά της τυρανίας», γράφει ο Σπ. Λάμπρος. Αλλά και για την τιμωρία του φιλότουρκουκοτζάμπαση των Γαργαλιάνων και για την αρ-παγή των χρημάτων του Πατριαρχείου, από τα χέρια του και για τη βαριά προσβολή του κληρικού, δεν είναι οι Κολοκοτρωναίοι υπεύθυνοι και την πλήρωσαν, γιατί αντί να εμποδίσουν τον Γιώργα, τον βοήθησαν. Η τιμωρία του Πρωτοσύγκελου έγινε με απόφαση και σχέδιο του Γιώργα. Τον Γιώργα ακολούθησαν οι Κολοκοτρωναίοι, δίνοντάς του τη βοήθειά τους. Άλλο κανένα συμφέρον δεν είχαν οι Κολοκοτρωναίοι, ν’ ανακατευθούνε στα τοπικά και τα πολιτικά των Γαργαλιάνων και γενικά της Τριφυλίας, όπου ήταν καπε τάνιος, αρματωλός ο Γιώργας Κοσμάς από τον Αητό των Κοντοβουνίων. Αυτός είναι αρχηγός και πρωτοστατεί στην Τριφυλία, λημεριάζει στα Κουβελοχώρια, στα Κοντοβούνια είναι Κάπος κι έχει 150 παληκάρια τους περίφημους Ντρέδες της Τριφυλίας. Κι αυτός είχε διαφορές με τον Πρωτοσύγκελο.
Οι περιηγητές Dodwell (ταξίδι Β΄, 1805) W.Gell (ταξίδι στο Μοριά, 1823) γράφουν ότι «οιΚλέφτες γύρω στην Ιθώμη, ως 150, είχαν κα-πετάνιο ένα Έλληνα, που ήταν ο τρόμος τουΜοριά, γνωστός με τ’ όνομα Καπετάν Γιώργας… που τον είδαμε να πολεμάει στα ριζοβούνια της Ιθώμης». Ήταν ο Γιώργας Κοσμάς από τον Αητό. Από πολλούς, ξένους κι Έλληνας, συγχέεταιο Γιώργας με ανύπαρκτο Γιώργο Κολοκοτρώνη. Γιώργος Κολοκοτρώνης την εποχή αυτή δεν υπήρχε. Είχε σκοτωθεί, με τον Κωνσταντή προ πολλού. Θείος του Θοδωράκη και τουΓιάννη, που βοήθησαν τον Γιώργα Κοσμά στο ρεζίλεμα του Πρωτοσύγκελου. Έτσι άδικα, εφορτώθη η «αμαρτία» στους Κολοκοτρωναίους. Όπως κι αστήρικτα απεδόθη η δράσις της Τριφυλιακής Κλεφτουργιάς -και του Γιώργα – στους Κολοκοτρωναίους.
ΑΓΗΣ ΤΖΕΛΑΛΗΣ Εφημερίδα «Η Τριφυλία» 31-1-1964

 

Απο: ‘Νεα Πνευματική Αντίδραση’

1a - AKADEMY LEONTES - INTERNET

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s