Μάθημα στο ξίφος μονομαχίας


1b - AKADEMY LEONTES - INTERNET

Μάθημα στο ξίφος μονομαχίας με τους μαθητές μου, κ. Σπύρο Κονταράκη και το κ.Νικόλαο Κουμπανιδάκη.

1a - AKADEMY LEONTES - INTERNET