Ευχαριστήρια επιστολή


Θέλω   να ευχαριστήσω δημόσια, τον κ.Willy Kravina για τα συγχαρητήρια που μας έδωσε για τη προσπάθεια που κάνουμε στην Ελλάδα για την μελέτη της στρατιωτικής σπάθης και της ιστορικής οπλομαχίας παρά τις τεράστιες δυσκολίες που έχουμε, αλλά και για τη πρόσκληση   που έκανε για να πάω στη Βιέννη αυτό το χρόνο για ένα μεγάλο event οπλομαχίας που πρόκειται να γίνει εκεί.

Ήταν μεγάλη τιμή αυτό για την ομάδα της ‘Ακαδημίας Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών’ διότι ο κ.Willy Kravina είναι 12 φορές πρωταθλητής Αυστρίας στην Ολυμπιακή σπάθη, εθνικός πρόεδρος οπλομαχίας της Ολυμπιακής σπάθης και παράλληλα δάσκαλος οπλομαχίας κρατώντας τη παράδοση της ‘κοινωνίας του Lichtenauer’ στο σύλλογο Wiener Fecht- und Ausdauersport Runde.
Με τιμή
Γεώργιος Ε. Γεωργάς

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s