Ημερολόγιο εκπαίδευσης Γερμανικής σπαθασκίας, της Ακαδημίας Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών. 30/12/2014


1b - AKADEMY LEONTES - INTERNET

Η προπόνηση ξεκίνησε με βηματισμούς και κράτημα σωστής απόστασης με τη χρήση του μακριού σπαθιού και συνεχίσαμε στην εξάσκηση πάνω στις αλλαγές των 4 βασικών θέσεων φύλαξης του J. Liechtenauer.

File:MS E.1939.65.341 035r.jpg

Αργότερα συνεχίσαμε το κύκλο μαθημάτων πάνω στις διδαχές του Sigmund Schining ein Ringeck.
Μελετήσαμε τεχνικές από το Bloßfechten (μάχη χωρίς πανοπλία) Gloss του Sigmund Schining ein Ringeck ακολουθώντας τις τεχνικές του μεγάλου δάσκαλου ξιφασκίας Johannes Liechtenauer.

Εργαστήκαμε πάνω στο χωρίο 34v-36v πάνω σε δυο τεχνικές που αντιμετωπίζουν τις τέσσερις εκτροπές (Vier Versetzen).

Πιο συγκεκριμένα ασχοληθήκαμε στα :

‘If you stike an oberhau from the right and if you want to end the fight, note: when he displace,inntediately strike around with the Zwerchhau. Grab the blade of your sword with the left hand and thrust into his face or attack one of the other openings you can reach best.’

και

‘ If you thrust at his face at the halbschwert and he dispalce this, immediately strike him on the other sideof the head with the pommel or jump with right foot behind his left, move your pommel around his neck, from the right shoulder and tear him down over your right leg.’

Ενω την επόμενη ώρα εργαστήκαμε σε τεχνικές πάνω στο πρώτο Τεχνάσμα του Meyer απο τη Zornhut.

Πιο συγκεκριμένα ασχοληθήκαμε στo :

‘In the Approach when you come into the Wrath Guard, then as soon as you can reach him, step and deliver a swift Wrath Cut at his left ear, which he must then parry; afterwards quickly deliver a Low Cut opposite it at his lower right opening; thus you have now laid on. Meanwhile, before he gathers himself to work, and gathers his arms for the stroke, then fall with your sword below on his arm, and thus hinder his course so that he cannot work. Then before he knows it, shove him away from you with a sudden jerk, so that he falters as if he were going to fall, and strike meanwhile to his nearest opening, which you will then surely have.’

longsword_plate_g

Οι θέσεις Φυλάξης της Γερμανικής σπαθασκίας, από τον Joachim Meyer . Εδώ φαίνονται οι τέσσερεις βασικές μαζί με τις -δευτερεύουσες θέσεις φυλάξεως από τον Joachim Meyer ο οποίος ήταν δάσκαλος οπλομαχίας.
Οι θέσεις Φυλάξης της Γερμανικής σπαθασκίας, από τον Joachim Meyer . Εδώ φαίνονται οι τέσσερεις βασικές μαζί με τις -δευτερεύουσες θέσεις φυλάξεως από τον Joachim Meyer ο οποίος ήταν δάσκαλος οπλομαχίας.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s