Ημερολόγιο εκπαίδευσης Γερμανικής σπαθασκίας, της Ακαδημίας Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών. 30/12/2014


1b - AKADEMY LEONTES - INTERNET

Η προπόνηση ξεκίνησε με βασικούς βηματισμούς για τι χρήση του rapier. Καθώς και την επίθεση της προβολής.
Αμέσως μετά ασχοληθήκαμε με τις θέσεις φύλαξης των πάνω γραμμών του rapier ακλουθώντας τη Γερμανική σχολή οπλομαχίας και συγκεκριμένα σύμφωνα με τη διδασκαλία του Joachim Meyer.

1a - AKADEMY LEONTES - INTERNET

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s