Ακαδημία Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών “ΛΕΟΝΤΕΣ”


Άρθρο του Συλλόγου Ιστορικών Μελετών ‘ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ’ για το έργο της Ακαδημίας Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών ‘Λέοντες’

KORYVANTES Association published work

Ο Σύλλογος Ιστορικών Μελετών ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ χαιρετίζει το εξαίρετο έργο της Ακαδημίας Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών “ΛΕΟΝΤΕΣ” (medievalswordmanship.wordpress.com) στον χώρο της εκπαίδευσης της Μεσαιωνικής / Αναγεννησιακής / Στρατιωτικής σπαθασκίας, καθώς και την αλματώδη ανάπτυξη της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (ήδη η Ακαδημία προσμετρά 6 σημεία εκπαίδευσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περισσότερους από 80 τακτικούς εκπαιδευόμενους).
Η Ακαδημία είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος του Meyer Frei Fechter Guild στην Ελλάδα, την διεθνή σχολή σπαθασκίας (ανήκει στο διεθνή οργανισμό της HEMA ALLIANCE) που εστιάζει στη μελέτη των χειρογράφων του Joachim Meyer με κύριο στόχο την αναπαραγωγή των πολεμικών επιδεξιοτήτων της Γερμανικής πολεμικής τέχνης (Kunst des Fechten or kunstfechten). Στενή συνεργασία υπάρχει με τους Gladiatores, μια επιστημονική και επαγγελματική σχολή Ιστορικών Ευρωπαϊκών πολεμικών τεχνών που η έδρα της είναι στη Γερμανία και εστιάζει σε διαφορά στυλ της Ευρωπαϊκής σπαθασκίας – longsword, rapier, sword / buckler, halberd αλλά και άοπλη μάχη.

View original post 367 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s