Το μάθημα Βυζαντινής τοξοβολίας εισαγάγετε στο πρόγραμμα οπλομαχίας της Ακαδημίας Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών ‘Λέοντες’


1b - AKADEMY LEONTES - INTERNET

Eικόνα του Αγίου Δημητρίου ως τοξότη.

 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι στο πρόγραμμα της οπλομαχίας εισαγάγετε και το μάθημα Βυζαντινής τοξοβολίας με τη χρήση σύνθετου κοντού τόξου. Το τόξο ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της Βυζαντινής οπλομαχίας και ήταν ιδιαίτερα διαδομένο τόσο στους οίκους των ευγενών όσο και στους αγρότες -πολεμιστές της αυτοκρατορίας. Ήταν δε βασικό επιθετικό όπλο των ακριτών, των ιπποτοξωτών αλλά και των πεζών τοξωτών του αυτοκρατορικού στρατού.
Τα μαθήματα ξεκινούν πιλοτικά μια φορά το μήνα τον Ιανουάριο του 2015.

Πληροφορίες :

Γεώργιος Ε. Γεωργάς

mail: g_e_georgas@yahoo.gr

τηλ: 6945876172

Ακαδημία Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών “ΛΕΟΝΤΕΣ”


Άρθρο του Συλλόγου Ιστορικών Μελετών ‘ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ’ για το έργο της Ακαδημίας Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών ‘Λέοντες’

KORYVANTES Association published work

Ο Σύλλογος Ιστορικών Μελετών ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ χαιρετίζει το εξαίρετο έργο της Ακαδημίας Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών “ΛΕΟΝΤΕΣ” (medievalswordmanship.wordpress.com) στον χώρο της εκπαίδευσης της Μεσαιωνικής / Αναγεννησιακής / Στρατιωτικής σπαθασκίας, καθώς και την αλματώδη ανάπτυξη της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (ήδη η Ακαδημία προσμετρά 6 σημεία εκπαίδευσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περισσότερους από 80 τακτικούς εκπαιδευόμενους).
Η Ακαδημία είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος του Meyer Frei Fechter Guild στην Ελλάδα, την διεθνή σχολή σπαθασκίας (ανήκει στο διεθνή οργανισμό της HEMA ALLIANCE) που εστιάζει στη μελέτη των χειρογράφων του Joachim Meyer με κύριο στόχο την αναπαραγωγή των πολεμικών επιδεξιοτήτων της Γερμανικής πολεμικής τέχνης (Kunst des Fechten or kunstfechten). Στενή συνεργασία υπάρχει με τους Gladiatores, μια επιστημονική και επαγγελματική σχολή Ιστορικών Ευρωπαϊκών πολεμικών τεχνών που η έδρα της είναι στη Γερμανία και εστιάζει σε διαφορά στυλ της Ευρωπαϊκής σπαθασκίας – longsword, rapier, sword / buckler, halberd αλλά και άοπλη μάχη.

View original post 367 more words