Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡIΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ‘ΛΕΟΝΤΕΣ’, ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ


Βυζαντινά κάλαντα.
Ἄναρχος Θεὸς καταβέβηκεν καὶ ἐν τῇ Παρθένῳ κατώκησεν
ἐρουρεμ-ἐρουρεμ-ἐρουρερου-ἐρουρεμ, Χαῖρε Ἄχραντε.
Βασιλεὺς τῶν ὅλων καὶ Κύριος, ἦλθες τὸν Ἀδὰμ ἀναπλάσασθαι.
ἐρουρεμ-ἐρουρεμ-ἐρουρερου-ἐρουρεμ, Χαῖρε Ἄχραντε.
Γηγενεῖς σκιρτᾶτε καὶ χαίρετε, τάξεις τῶν ἀγγέλων εὐφραίνονται
ἐρουρεμ-ἐρουρεμ-ἐρουρερου-ἐρουρεμ, Χαῖρε Ἄχραντε.
Δεῦτε ἐν σπηλαίῳ κατείδομεν, κείμενον ἐν φάτνῃ, τὸν Κύριον
ἐρουρεμ-ἐρουρεμ-ἐρουρερουρεμ, Χαῖρε Δέσποινα.
Ἐξ ἀνατολῶν μάγοι ἔρχονται δῶρα προσκομίζουσιν ἄξια
ἐρουρεμ-ἐρουρεμ-ἐρουρερουρεμ, Χαῖρε Δέσποινα.
Ἤκουσεν Ἡρώδης τὸ μήνυμα κι ὅλος ἐταράχθη ὁ δόλιος
τεριριριρεμ-τεριριριρεμ-τεμ καὶ ἀνανες, Χαῖρε Ἄχραντε.
Θεόδρομον ἄστρον θεώμενοι, μάγοι τῶν Περσῶν ἐξεκίνησαν
τεριριριρεμ-τεριριριρεμ-τεμ καὶ ἀνανες, Χαῖρε Ἄχραντε.
Κάκωσιν προστάξας ὁ τύραννος, τῆς Ραχήλ τὰ τέκνα κατέσφαξεν
τεριριριρεμ-τεριριριρεμ-τεμ καὶ ἀνανες, Χαῖρε Ἄχραντε.


Traditional Byzantine Christmas Carols (12th-14th century AD)

The God who is without beginning has descendeth and dwelt in the Virgin
eroorem-eroorem-eroorerooh-eroorem, rejoice 0 spotless one.
Thou art the King of all and the Lord, Thou came to refashion Adam
eroorem-eroorem-eroorerooh-eroorem, rejoice 0 spotless one.
Ye mortals rejoice and be glad, ye angelic hosts jubilate
eroorem-eroorem-eroorerooh-eroorem, rejoice 0 spotless one.
Come hither to see in the cave, laying in the manger, the Lord
eroorem-eroorem-erooreroorem, rejoice 0 Sovereign Lady.
Magi from the East are coming, bearing noble gifts
eroorem-eroorem-erooreroorem, rejoice 0 Sovereign Lady.
Herod heard the news and trembled with fury the godless one
teriririrem-teriririrem-tem and ananes, rejoice 0 spotless one.
Following an unexpected course, the magi from Persia came
teriririrem-teriririrem-tem and ananes, rejoice 0 spotless one.
Out of wickedness, the tyrant ordered the slaughter of all Rachel’s children
teriririrem-teriririrem-tem and ananes, rejoice 0 spotless one.

Eξετάσεις Γερμανικής σχολής σπαθασκίας Xριστούγεννα 2014


1b - AKADEMY LEONTES - INTERNET

Πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι εξετάσεις της Ακαδημίας Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών τη περασμένη εβδομάδα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, που αφορούσαν τη πρόοδο των μαθητών στη Γερμανική σχολή σπαθασκίας με τη χρήση του μακριού σπαθιού, για τη περίοδο διδασκαλίας 2014.

Συγχαρητήρια

Eξετάσεις Πολεμικής σπάθης Χριστούγεννα 2014


1b - AKADEMY LEONTES - INTERNET

Πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι εξετάσεις της Ακαδημίας Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών τη περασμένη εβδομάδα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, που αφορούσαν τη πρόοδο των μαθητών στη Γαλλικής σχολή σπαθασκίας με τη χρήση πολεμικής σπάθης, για τη περίοδο διδασκαλίας 2014.

Συγχαρητήρια