Ημερολόγιο εκπαίδευσης Γερμανικής σπαθασκίας, της Ακαδημίας Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών. 3/12/2014


 

1b - AKADEMY LEONTES - INTERNET

 

Η προπόνηση ξεκίνησε με βηματισμούς και κράτημα σωστής απόστασης με τη χρήση του μακριού σπαθιού και συνεχίσαμε στην εξάσκηση πάνω στις αλλαγές των 4 βασικών θέσεων φύλαξης του Liechtenauer.

Αργότερα συνεχίσαμε το κύκλο μαθημάτων πάνω στις διδαχές του Sigmund Schining ein Ringeck.
Μελετήσαμε τεχνικές από το Bloßfechten (μάχη χωρίς πανοπλία) Gloss του Sigmund Schining ein Ringeck ακολουθώντας τις τεχνικές του μεγάλου δάσκαλου ξιφασκίας Johannes Liechtenauer.

Εργαστήκαμε πάνω στο χωρίο 19r-24v πάνω σε δυο τεχνικές που παράγονται από το ‘χτύπημα της οργής’.

Πιο συγκεκριμένα ασχοληθήκαμε στο :

‘Whoever strikes at you from above, Strike of Wrath and the thrust threaten him.’

και

”If he becomes aware of it, take it away above and drive on’

και

‘Be stronger against: turn,thrust.If he sees that,tale it down.’

Ενω την επόμενη ώρα εργαστήκαμε σε τεχνικές πάνω στο πρώτο stucke του Meyer απο τη Zornhut. 

Zornhut
Zornhut

longsword_plate_g

 

Οι θέσεις Φυλάξης της Γερμανικής σπαθασκίας, από τον Joachim Meyer . Εδώ φαίνονται οι τέσσερεις βασικές μαζί με τις -δευτερεύουσες θέσεις φυλάξεως από τον Joachim Meyer ο οποίος ήταν δάσκαλος οπλομαχίας.
Οι θέσεις Φυλάξης της Γερμανικής σπαθασκίας, από τον Joachim Meyer . Εδώ φαίνονται οι τέσσερεις βασικές μαζί με τις -δευτερεύουσες θέσεις φυλάξεως από τον Joachim Meyer ο οποίος ήταν δάσκαλος οπλομαχίας.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s