Ανακοίνωση για το μάθημα Αναγεννησιακής οπλομαχίας του Σαββάτου 6/12/2014


1b - AKADEMY LEONTES - INTERNETlongsword_plate_g

Το μάθημα του Σαββάτου 6/12/2014 της Αναγεννησιακής οπλομαχίας θα μεταφερθεί στις 18:00-20:00 λόγο αγώνων.

Σας ευχαριστώ

Γεώργιος Ε. Γεωργάς

Οι θέσεις Φυλάξης της Γερμανικής σπαθασκίας, από τον Joachim Meyer . Εδώ φαίνονται οι τέσσερεις βασικές μαζί με τις -δευτερεύουσες θέσεις φυλάξεως από τον Joachim Meyer ο οποίος ήταν δάσκαλος οπλομαχίας.
Οι θέσεις Φυλάξης της Γερμανικής σπαθασκίας, από τον Joachim Meyer . Εδώ φαίνονται οι τέσσερεις βασικές μαζί με τις -δευτερεύουσες θέσεις φυλάξεως από τον Joachim Meyer ο οποίος ήταν δάσκαλος οπλομαχίας.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s