Ανακοίνωση για το μάθημα Αναγεννησιακής οπλομαχίας του Σαββάτου 6/12/2014


1b - AKADEMY LEONTES - INTERNETlongsword_plate_g

Το μάθημα του Σαββάτου 6/12/2014 της Αναγεννησιακής οπλομαχίας θα μεταφερθεί στις 18:00-20:00 λόγο αγώνων.

Σας ευχαριστώ

Γεώργιος Ε. Γεωργάς

Οι θέσεις Φυλάξης της Γερμανικής σπαθασκίας, από τον Joachim Meyer . Εδώ φαίνονται οι τέσσερεις βασικές μαζί με τις -δευτερεύουσες θέσεις φυλάξεως από τον Joachim Meyer ο οποίος ήταν δάσκαλος οπλομαχίας.
Οι θέσεις Φυλάξης της Γερμανικής σπαθασκίας, από τον Joachim Meyer . Εδώ φαίνονται οι τέσσερεις βασικές μαζί με τις -δευτερεύουσες θέσεις φυλάξεως από τον Joachim Meyer ο οποίος ήταν δάσκαλος οπλομαχίας.

Ημερολόγιο εκπαίδευσης Γερμανικής σπαθασκίας, της Ακαδημίας Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών. 3/12/2014


 

1b - AKADEMY LEONTES - INTERNET

 

Η προπόνηση ξεκίνησε με βηματισμούς και κράτημα σωστής απόστασης με τη χρήση του μακριού σπαθιού και συνεχίσαμε στην εξάσκηση πάνω στις αλλαγές των 4 βασικών θέσεων φύλαξης του Liechtenauer.

Αργότερα συνεχίσαμε το κύκλο μαθημάτων πάνω στις διδαχές του Sigmund Schining ein Ringeck.
Μελετήσαμε τεχνικές από το Bloßfechten (μάχη χωρίς πανοπλία) Gloss του Sigmund Schining ein Ringeck ακολουθώντας τις τεχνικές του μεγάλου δάσκαλου ξιφασκίας Johannes Liechtenauer.

Εργαστήκαμε πάνω στο χωρίο 19r-24v πάνω σε δυο τεχνικές που παράγονται από το ‘χτύπημα της οργής’.

Πιο συγκεκριμένα ασχοληθήκαμε στο :

‘Whoever strikes at you from above, Strike of Wrath and the thrust threaten him.’

και

”If he becomes aware of it, take it away above and drive on’

και

‘Be stronger against: turn,thrust.If he sees that,tale it down.’

Ενω την επόμενη ώρα εργαστήκαμε σε τεχνικές πάνω στο πρώτο stucke του Meyer απο τη Zornhut. 

Zornhut
Zornhut

longsword_plate_g

 

Οι θέσεις Φυλάξης της Γερμανικής σπαθασκίας, από τον Joachim Meyer . Εδώ φαίνονται οι τέσσερεις βασικές μαζί με τις -δευτερεύουσες θέσεις φυλάξεως από τον Joachim Meyer ο οποίος ήταν δάσκαλος οπλομαχίας.
Οι θέσεις Φυλάξης της Γερμανικής σπαθασκίας, από τον Joachim Meyer . Εδώ φαίνονται οι τέσσερεις βασικές μαζί με τις -δευτερεύουσες θέσεις φυλάξεως από τον Joachim Meyer ο οποίος ήταν δάσκαλος οπλομαχίας.

Training Log for German school of fencing of the Hellenic Academy of Historical European Martial Arts.3/12/2014


 

1b - AKADEMY LEONTES - INTERNET

598508_516893185002145_290653539_n.jpg

We start our training with footwork and with exercises with the goal to keep the distance. Then we exercise on the 4 primary change guard drill.

Then we continue with the new project of lessons at the teachings of Sigmund Schining ein Ringeck from the Bloßfechten Gloss we continue the training on the advices of the grant meister Johannes Liechtenauer.
We study techniques from the 19r-24v and we were training in the Zornhau.

File:MS E.1939.65.341 035r.jpg

More specific in the verse:
‘Whoever strikes at you from above, Strike of Wrath and the thrust threaten him.’

and

”If he becomes aware of it, take it away above and drive on’

and

‘Be stronger against: turn,thrust.If he sees that,tale it down.’

Zornhut
Zornhut

Αththe next hour we work on the first Meyer’s stucke from Zornhut.

Οι θέσεις Φυλάξης της Γερμανικής σπαθασκίας, από τον Joachim Meyer . Εδώ φαίνονται οι τέσσερεις βασικές μαζί με τις -δευτερεύουσες θέσεις φυλάξεως από τον Joachim Meyer ο οποίος ήταν δάσκαλος οπλομαχίας.