Ημερολόγιο εκπαίδευσης Γερμανικής σπαθασκίας, της Ακαδημίας Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών. 29/11/2014


1b - AKADEMY LEONTES - INTERNET

598508_516893185002145_290653539_n.jpg

Η προπόνηση ξεκίνησε με βηματισμούς και κράτημα σωστής απόστασης με τη χρήση του μακριού σπαθιού και συνεχίσαμε στην εξάσκηση πάνω στις αλλαγές των θέσεων φύλαξης.

Αργότερα συνεχίσαμε το κύκλο μαθημάτων πάνω στις διδαχές του Sigmund Schining ein Ringeck.
Μελετήσαμε τεχνικές από το Bloßfechten (μάχη χωρίς πανοπλία) Gloss του Sigmund Schining ein Ringeck ακολουθώντας τις τεχνικές του μεγάλου δάσκαλου ξιφασκίας Johannes Liechtenauer.

Εργαστήκαμε πάνω στο χωρίο 19r-24v πάνω σε δυο τεχνικές που παράγονται από το ‘χτύπημα της οργής’.

Πιο συγκεκριμένα ασχοληθήκαμε στο :

‘Whoever strikes at you from above, Strike of Wrath and the thrust threaten him.’

Ενω την  επόμενη ώρα εργαστήκαμε σε τεχνικές πάνω  στο άνοιγμα του Meyer απο τη Vom Tag με κοψήματα με τη long edge.

Οι θέσεις Φυλάξης της Γερμανικής σπαθασκίας, από τον Joachim Meyer . Εδώ φαίνονται οι τέσσερεις βασικές μαζί με τις -δευτερεύουσες θέσεις φυλάξεως από τον Joachim Meyer ο οποίος ήταν δάσκαλος οπλομαχίας.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s