16-28 Αυγούστου 2014! Κίνα – Nanjing 2014!


Πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ μια καταπληκτική τελετή έναρξης για τους 2ους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, με την Ελληνική Αποστολή να μπαίνει πρώτη στο στάδιο και τη γαλανόλευκη να κυματίζει ψηλά! Οι αγώνες ξεκίνησαν… ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στους 22 Αθλητές μας, που λαμβάνουν μέρος!

The Sword of Essen / Sword of Saints Cosmas and Damian


 

1b - AKADEMY LEONTES - INTERNET

From:’From : Sword-Site-The world’s Largest Online Sword Museum’

The Sword of Saints Cosmas and Damian (Greek: Κοσμάς και Δαμιανός){Saints Cosmas and Damian,died ca. 287 were twin brothers, physicians, and early Christian martyrs born in Cilicia, part of today’s Turkey. They practiced their profession in the seaport of Ayas, Adana, then in the Roman province of Syria. Accepting no payment for their services led to them being named “Ανάργυροι” (Unmercenary); it has been said that, by this, they attracted many to the Christian faith}, also known as the Sword of Essen, is a ceremonial weapon in Essen Abbey. It was a gift from Otto III, Holy Roman Emperor to the convent in Essen in 993 A.D. and symbolises the martyrdom of Saints Cosmas and Damian, the patron saints of that city.
The blade is 93.6 cm long. It features gold filigree though not much of this remains, along with precious stones and decorative enamel plates. The scabbard is lined with beechwood and covered in embossed gold plates, some of which have at some time been restored, that depict spirals, foliage and animals. The locket mounts show images of Saints Cosmas and Damian, along with the Latin inscription: “GLADIVS, CVM QVO DECOLLATI FVERVNT NOSTRI PATRONI” meaning “The sword, with which our patrons were beheaded.”

Saints Cosmas and Damian

Perhaps the finest and possibly the earliest of the historical swords that the hand of Time has spared us is the superb but little-known sword in the Dömschatz at Essen, Germany. Probably this is the only sword that can possibly claim the antiquity assigned to it, namely, the Xth or XIth century, as apart from its actual form the argument of its decoration vigorously acclaims its very early date. The metallography made on this sword, an analysis undertaken by emission spectroscopy on the surface of the blade, shows that the sword is indeed 10th/11th century.

The designs on the sword show Byzantine influence, such as is in the designs of foliage and animals conjoined with the leaves on this scabbard. There is the possibility that it was made in Constantinople, and either looted from there or sent as a present by the Empress Theophano to one of the German emperors, afterwards to be presented by them to the Abbess of Essen. There is given more space to the consideration of these facts for the Essen sword than to the other weapons of this time, partly because this weapons is appreciated as the most important of its period extant, and certainly the most complete in all its parts.

Cloister of the Essen abbey church with the graveyard of the cathedral canons

Indeed, the question has arisen, a question not lightly to be set aside, as to whether or no the blade is not of even greater antiquity than is claimed by the mounting. There is the possibility, and tradition so claims it, that the blade belongs to Roman times, to the 4th century, and was used at the execution of the patron saints of Essen, St. Kosmas and St. Damian, who suffered for their Christian faith in the year 303 A.D.. Though within the category of truth, this tradition requires strong belief.

Due to constant reconstruction and work, today the sword is about 94 cm long. The guard has a length of 14 cm. The width of the blade to the blade guard is 5.5 cm, in the middle of the blade 4,5 cm. Approximately 10 cm from the blade tip is removed. The length of the scabbard is 82 cm, the mouthpiece 7.5 cm, 6.5 cm in the middle and at the chape is .5 cm wide.

The blade weighs 823.8 g, 238.7 g (the pommel) and the guard 254.5 g.

Total weight 1317grams (1.317kg)

Sources:

en.wikipedia.org/wiki/Sword_of_Saints_Cosmas_and_Damian

levigilant.com/Bulfinch_Mythology/bulfinch.englishatheist.org/laking/Laking2.html

Looking for a modern reproduction Viking Sword? sword-site.com/thread/839/hanwei-tinker-viking-sword-athena
Or if you are after a blunt Viking sword for reenactment: sword-site.com/thread/844/hanwei-practical-viking-sword-athena

Byzantine Time Swords (10th–11th Centuries) in Romania Yotov


1b - AKADEMY LEONTES - INTERNET

From:’From : Sword-Site-The world’s Largest Online Sword Museum’

Professor Valeri Yotov

Download or view PDF here: l.bitcasa.com/KCoHtDFl

Abstract

The author points his attention to several published and unpublished swords and parts of swords of Byzantine time, discovered in Romania. Defining the kind of weapons by origin (manufacturing), or linking them to a certain ethnic group or army is largely conditional – each soldier had used an effective weaponry, whether it was made in a local workshop, produced in a workshop during a military campaign, or received as a gift or trophy. Thus, it is difficult to determine if some of the weapons mentioned in some studies (particularly swords), are definitely Byzantine, Arabic, Indian, etc. The author gives new interpretation some already published Byzantine swords (from Sfintu Gheorge (Sepsiszentgyörgy), Covasna County and for a sword-guard and pommel of a sword found in the Păcuiul lui Soare fortress. For the sword from Sfintu Gheorge (Sepsiszentgyörgy), Covasna County, he proposes the hypothesis that it is of Byzantine origin, found in Bulgarian cemeteries dated from the second half of 9th – first years of 10th centuries. For the pommel from Păcuiul lui Soare fortress the author gives numerous parallels – all dated to the second half of 9th – 10th centuries. Based on the fact that there are two quite similar in shape sword-guards: one from Păcuiul lui Soare fortress and another one from Pliska the author derived the conclusion that they belong to a new type of sword (or more precisely sword-guard) This type should be described as Byzantine and the name “Pliska (1948) type” has been suggested for it.

Giving a comment on four unpublished swords kept in two museums in Romania the author suggested that the sword from Giurgiu museum is also Byzantine and dated it to the 10th century, while the three others from Constanţa museum are of Scandinavian origin. He believes, that the last ones would have reached the area close to the mouth of the Danube during the Varangian-Russian military and commercial raids to Constantinople from 9th to mid-11th centuries or due to the recruitment of Varangians and Normans (Engli/sh and Dani/sh too) by the Byzantine Empire in middle 11th century and later.

About weaponry of Middle Ages, from the territory of Romania and neighboring countries, it was marked that a lot of it was of Byzantine origin or was from the time of Byzantine influence in the Middle and Lower Danube1. Objective analysis had been given in recent archaeological studies too that these finds could be also associated with the Avars, the Bulgarian Power up north of Danube River, and with the movement of the Magyars to the Middle Danube River2 or, last but not least, with the Varangians (Scandinavian mercenaries) in Byzantium’s army3. However, the main concern is to individuate the criteria able to determinate which kind of weaponry can be definite as Byzantine weaponry (the swords especially). Here we should note that defining the kind of weapons by origin (manufacturing), or linking them to a certain ethnic group or army is largely conditional – each soldier had used an effective weaponry, whether it was made in a local workshop, produced in a workshop during a military campaign, or received as a gift or trophy4. For the production of weapons in the Byzantine Empire there are only a few written sources that are discussed repeatedly. In Ceremonial book there are references about the manufacturing of arms in Constantinople5. The eminent specialist of the Byzantine weaponry, T. G. Kolias, also notes that the Empire was quickly to fit its technology to the best technical innovations of its enemies (often its neighbors)6. Thus, is difficult to determine if some of the weapons mentioned in separate studies, particularly swords, are Byzantine, Arabic, Indian, etc.7

І. Publishing Byzantine swords from Romania territory – new interpretation 1. The sword from Sfântu Gheorghe (Sepsiszentgyörgy), Covasna County (fig. 1) The sword was discovered in 1943 when a brickyard was built in the town. In a destroyed grave (at a depth of 50 cm) was found a skeleton located in the East – West, but it is unclear where the head was (presumably – to the West). In the pit of the grave was also found the skull of a horse. In addition there was found one spearhead (length – 14 cm) with sleeve (diameter 2 cm), one knife and other metal pieces.
Z. Székely, who first published information from the find, dated the grave, and accordingly the sword, between the 5th–7th centuries8. To my knowledge, the opinion of a Byzantine origin of this sword was first expressed by A. Kiss, who included it in a group of swords found in the Carpathians. A. Kiss briefly analyzed the characteristics of the funeral ritual, and noted that in the Carpathian region this was typical for 10th–11th centuries and connected it with the Magyars9.

The sword is 81,5 cm long is bronze – a total of 11,5 cm. (75,5 cm – blade; 6 cm – handle), maximum width of the handle – 2 cm. There is no trace of bone or wood on the handle. The sword-guard In my opinion, A. Kiss’ analysis can be corrected, mostly based on the studies of Z. Székely – which we are not in front of a single grave but of an entire necropolis. Indeed we do not possess data whether this necropolis was investigated and what the results were. The placing a skull of a horse is a characteristic from the 9th – 10th century of a funeral ritual common to Avars10, Proto-Bulgarians11 and Magyars12. On the basis of the archaeological investigations, a few Romanian scholars directed their attention to the Bulgarian influence north of the Danube River13. Especially for Southern Carpathians, the Proto-Bulgarian archaeological culture is present, generally in two areas located in Southern and South-eastern Transylvania (the cultural group – Blandiana-A, also called Alba Iulia). The first area is around Alba Iulia (Balgrad) where are located several settlements and cemeteries in the city (the 1200 graves site of Staţia de salvare II – Ţiplic 2006, 75), the fortified settlement and necropolis of Blandiana, the settlement of Salnik (Câlnic) and necropolis of Sanbenedik and Sebeš. The second area is around Poiana, Černat, Sfântu Gheorghe, Covasna County, where settlements are located and according to my analysis – the necropolis, too 14. I am not aware of early Hungarian necropolis in this area. I would like to remind that it is object of discussion if the ethnic group Szekler (Szekel), who inhabits nowadays the territory between the rivers Mureş and Olt, is descendant of the Magyarized Turki people15.

The dimensions and characteristics of the sword (such as the width of the blade – around 6,5 cm) point to a dating from the second half of 9th to the beginning of 10th century.16 Thereby, I propose the hypothesis that the sword from Sfântu Gheorghe (Sepsiszentgyörgy) in Covasna County is of Byzantine origin, found in Bulgarian cemeteries dated from the second half of 9th to the first years to 10th centuries17. 2-3. Sword-guard and pommel of the sword found in Păcuiul lui Soare fortress. In the book for the fortress on the Danube island Păcuiul lui Soare have been published two pieces of swords for which I think that maybe a identification as Byzantine is highly probable. Both are broken, so the author S. Baraschi presented them reconstructed. I think that they are correctly defined as: pommel (tip of the handle of a sword) and sword-guard18.

2. Pommel of the sword from Păcuiul lui Soare fortress (fig. 2-a)
The pommel from Păcuiul lui Soare fortress has many parallels. A good example of comparison is a very well preserved sword (fig. 2-b) found southwest of Lake of Balaton in Hungary: grave 55 in Garabonc-І necropolis, dated to the second half of 9th century. The author, B. M. Szőke defined this sword as Byzantine19.
Similar pieces, defined as pommels of a sword were found in Bulgaria: one in a 10th century dug-out in Abritus (near Razgrad, North-eastern Bulgaria) in a the Middle ages layer (fig. 2-c)20, another one (fig. 2-d) in a 10th century layer in Pliska21, one (fig. 2-e) with numerous other weapons and equipments abandoned after the battle of Drastar in 108722. There is another one of similar shape and made of silver, dated to the 10th century with inscribed dedication to “The Prince Abi`l Ghanā`im Manşūr Billah”,now in the Rifaat Sheikh al-Ard Collection, Geneva (fig. 2-f)23. I known more pictorial parallels of this presented pommels, but I turn my attention especially to the Fresco of Joshua (10th century) from Hosios Loukas monastery in Boeotia, Greece (fig. 2-g)24.

3. Sword-guard from Păcuiul lui Soare fortress For the sword-guard is set a very close parallel found in the first capital of the First Bulgarian Kingdom – Pliska25. There are a few attempts to define the types of described swords as Byzantine26. In several articles I was able to define types of Byzantine swords. The main conclusion that I made regarding the methodology of determining the types is that especially for swords, and other stab-cutting weapons, the most often used attributed typological characteristics are related to the handle, the shape of the pommel and especially the sword-guard. In other words, the typology of swords is often “a typology of the sword-guards”27. Uniformity of the sword-guard from Păcuiul lui Soare fortress and sword-guard from Pliska rise to define a new type of sword (more precisely sword-guard), which can be described as Byzantine – the Pliska (1948) type28.
IІ. No published swords

4. The sword from Giurgiu museum, found near Calarasi The sword was found in Danube River near Calarasi in 1978. Dimensions:
complete length 92 cm, length of the handle 10,5 cm. In the inventory book and at the in the museum exhibition, the sword is defined as Byzantine and dated in the 9th–10th century (sabia Bizantina de sec. IX-X). It has been mentioned it was found in the waters of the Danube River. I would like to point out
that the length and the width of the blade, has no fuller, which gave me a reason to agree with the opinion of the colleagues at Giurgiu museum, but I believe that it should be dated more precisely in 10th century. 5-7. Three Scandinavian swords in the Constanţa museum In the Middle ages section of the archaeological exhibition at the museum in Constanţa there are presented three swords that are left outside attention of specialists29. One of them (fig. 5-a, b) was found nearby the village Albeşti (west of Mangalia), the others two (fig. 6–7) come from somewhere in the inland Dobrudja. In European literature there are many archaeological studies of medieval swords classifications, but almost all are based on a study of J. Petersen from the early 20th
century30. In the absence of more information about finding place, swords from the museum in Constanţa can also be identified and dated using the Norvegian scholar’ scheme.

5. Sword from Albesti, west of Mangalia (fig. 5-a, b) The sword from Albeşti has upon one side a stamp (fig. 5-c), and on the reverse side there is probably, the inscription “Ulfberht” (fig. 5-d). After J. Petersen’s classification, it belong to the type V. J. Petersen placed this type in the earlier part of the 10th century31, but from the Balkans the dating is later, from the second half of 10th – to the early 11th centuries.

6. Sword of unidentified finding place (fig. 6) Has preserved the tiny type pommel“ D” shaped, the simple right sword-guard and the upper part of the blade with fullers. After J. Petersen’s classification, it belongs to the type X, dating from the second half of 10th to the early 11th centuries32. A few scholars think that the type X swords started a new typology at 11th – 12th centuries.

7. Sword of unidentified finding place (fig. 7) The sword is preserved without pommel. Over the blade have good shown fullers. The condition of sword allow us to compare it with the sword of type Е or W of Petersen, dated at the turn of 9th – 10th centuries33. The main ways through which these artifacts of Scandinavian origin would reach the lands in the mouth of the Danube were the Varangian-Russian military and commercial raids to Constantinople from 9th to middle 11th centuries and the recruitment of Varangians and Normans (Engli/sh and Dani/sh too) by the Byzantine Empire in middle 11th century and later34. Besides the Scandinavian mercenaries, I believe, some of the artifacts are connected with the Pechenegs who had direct commercial and military contacts with the Kiev State in 10th – early 11th cеnturies, and since 1050s were settled south of the Danube. I hope that by remembering some published sword and parts of swords and publishing new swords, new attention can be drawn on other weapons kept in Romanian museums, maybe of Byzantine origin.

Footnotes

* Museum of History, Departament of Archaeology, Varna/Bulgary (valeri.yotov@gmail.com,
yotov_arch@yahoo.com).

1 Horedt 1986, S. 97, 149, Abb. 62; Nicolle 1999, p. 38 (No 42). Kovács 1994–1995, S. 174, Abb. 7.

Studia Universitas Cibiniensis, Series Historica, Supplementum No. 1, p. 35-46

2 See the last in: Madgearu 2002–2003 (2005), pp. 41–65 and literatures; also: Ţiplic 2006, pp. 44–47.

3 Popa 1984, S. 425-431.

4 Йотов 2004, с. 10.

5 De cer., 674, 3.

6 Kolias 1988, S. 27.

7 Ada Bruhn Hoffmeyer notes that many martial techniques and weapons – for example the use of the sword (saber) – especially come to Europe from Islamic world (Hoffmeyer 1961, 43). See also D. Nicolle commentary on the weapons from Shipwreck at Serçe Limani, Turkey (Nicolle 1999, p. 122, commentary from fig. 292: A-P).

8 Székely 1945, pp. 1–15; Idem 1948, pp. 61–64.

9 Kiss 1987, S. 199–202, 206–207, Abb. 7 (in note 80 A. Kiss offers gratitude to I. Bóna, who has declared similar opinion in “Die Geschichte Siebenbürgens” – manuscript of 1977).

10 Балинт 1995, с. 43–44.

11 Аксенов, Тортика 2001, с. 199–200. Рашев 2008, с. 198.

12 Bálint 1971, pp. 85–108 (epa.oszk.hu/01600/01609/00015/pdf/MFME_EPA01609_1971_2_085-108.pdf); Балинт 1972, с. 177–178.

13 Comşa 1960, pp. 395–422 and notes 14.

14 Madgearu 2001, 277; Pinter and collab. 2006, pp. 44–48; Ţiplic 2006, 75–86; Székely 1972, pp. 125–128.

15 The question about the origin of the Szekler (Szekel) ethnic group is very difficult and it is out of our topic, Милетич, Агура 1893, с. 272–273; Miklosich 1856, S. 105–146; www.britannica.com/-EBchecked/topic/579333/Szekler.

16 For one bad reconstruction (the blade is no correct; pommel is fiction) to the Sfântu Gheorghe sword see in: www.myarmoury.com/talk/viewtopic.php?t=8927&highlight=

17 Yotov 2011-a, in print.

18 Diaconu, Baraschi 1977, p. 137, Pl. XX-9, 11.

19 Szőke 1992, S. 92–96, taf. 18; 20 63; Szőke, 1994, S. 251–317 www.archeo.mta.hu/-hun/munkatars/szokebelamiklos/ZM_05_1994.pdf). The sword has been recently published in the impressive catalogue of RZGM (curator Falko Daim), Byzanz, Pracht und Alltag, 2010, p. 293.

20 Дзанев 2007, с. 378, обр. 12. Found with small hoard of 11 solids, 10 belong to Constantin VII withRomanos (945–959) and one of Nicephorus II Phokas with Basil (963–969).

21 No published. I express my gratitude to Dr Janko Dimitrov for his permission to publish this find.

22 About the Drastar battle see: Yotov – 2008, p. 257–268.

23 See: Nicolle 2002, pp. 162, fig. 27.

24 Chatzidakis 1997, p. 16, fig. 5.

25 Станчев 1955, с. 207, рис. 24.

26 Dawson 2007, p. 28; Eger, 2011 (forthcoming). I would like to express my deeply thanks to Dr C.Eger for the information about his article.

27 Yotov 2011-b, p. 115. Hungarian scholar B. Fehér also noted that the primary indication of their origin was the uniform style of their hilts. See: Fehér 2001, pp. 157–164, note 18.

28 I am calling this type “Pliska (1948)” because in a special article I defined another type (Pliska 2005)based on three uniformity sword-guards, one found in Pliska in 2005. See: Yotov 2011, pp. 118–119.

29 I would like to express many thanks to the colleagues from museum in Constanţa – G. Costurea for permission, and V. Voinea for cooperation.

30 Petersen 1919, pp. 158–166; Peirce 2002; Oakeshott 1960; Maure 1977, S. 95–116.

31 Petersen 1919, pp. 154–156, plate III.

References:

Аксенов, Тортика 2001 – В. С. Аксенов, А. А. Тортика, Протоболгарские погребения Подонья и Придонечья VІІІ–Х вв.: проблема поливариантности обряда и
этноисторической интерпретации, – in: Степи Европы в эпоху средневековья, 2. Донецк, 2001, с. 199–200.

Bálint 1971 – C. Bálint, Les tombes à ensevelissement de cheval chez les hongrois du IXe–XIe siécles, – in: A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – 2, 1971, pp. 85–108.

Балинт 1972, с. 177–178. Ч. Балинт, Погребения с конями у венгров в ІХ–Х вв. – in: Проблемы археологии и древней истории угров, Москва, 1972, с. 177–178.

Балинт 1995 – Ч. Балинт, Введение в археология авар, – Типология и датировка археологических материалов Восточной Европы. Ижевск, 1995, с. 43–44.
Васильевский 1908 – В. Г. Васильевский, Варяго-русская и варяго-английская дружина в Константинополе XI и XII веков, – in: В. Г. Васильевский, Труды, т. I, С-Пб., 1908.

Blöndal, B. Benedikz 1978 – S. Blöndal, B. Benedikz, The Varangians of Byzantium, Cambridge, 1978.

Bóna 1977 – I. Bóna, Die Geschichte Siebenbürgens, manuscript of 1977.

Chatzidakis 1997 – M. Chatzidakis, Hosios Loukas, Athens, 1997 (images.iconart.info/public/Byzantium/Chatzidakis%201997%20-%20Hosios%20Loukas-%20%28BAiG%29.pdf).

Comşa 1960 – M. Comşa, Die bulgarishe Herrschaft nördlich der Donau wärchrend des IX und X Jahr. Im Lichte der archäologischen Forschungen, – Dacia, IV, 1960, pp. 395–422.

De cer. 1935 – A. Vogt, Constantin VII Porphyrogénète, Le livre des cérémonies. Commentaire, I–II. Paris, 1935.

Diaconu, Baraschi 1977 – P. Diaconu, S. Baraschi. Păcuiul lui Soare, II. Aezarea medievală (secolele XIII–XV). Bucureti, 1977, p. 137, Pl. XX-9, 11.
Dawson 2007 – T. Dawson. Byzantine Infantryman. Eastern Roman Empire c. 900–1204.Oxford, 2007, 28.

Дзанев 2007 – Г. Дзанев, Колективна находка на солиди от Х век в Абритус, – in: Изследвания по българска средновековна археология (сборник в чест на проф.
Рашо Рашев). В. Търново, 2007, с. 375–384.

Eger 2011 – C. Eger, Die Schwerter mit bronzener Parierstange vom Typ Aradac-Kölked-Korinth. Zur Frage byzantinischer Blankwaffen des ausgehenden 6. und 7.
Jahrhunderts. – in: Acta Archaeologica Hungarica, 2011 (forthcoming).

Fehér 2001 – B. Fehér, Byzantine sword art as seen by the Arabs, – in: Acta Antiqua Hungaricae, 41, 2001, pp. 157–164.

Hoffmeyer 1961 – A. B. Hoffmeyer, Introduction to the History of the European Sword. – Gladius, I, 1961, pp. 30–75.

Horedt 1986 – Kurt Horedt, Siebenbürgen im Frühmittelalter. Bonn.

Kiss 1987 – A. Kiss, Frühmittelalterliche Bizantinische Schwerter im Karpatenbecken. – in: Acta Archaeologica Hungarica, XXXIX, 1987, S. 193–210.

Kolias 1988 – T. G. Kolias, Byzantinische Waffen. Wien, 1988.

Kovács 1994–1995 – L. Kovács, A Kárpát – medence kétélű kardjai a 10. századi 2. Feléből (Die zweischneidigen Schwerter des Karpatenbeckens aus der Hälfte des 10. Jhs.), – in: Communicationes Archaeologicae Hungariae, 1994–1995, S. 153–189.

Madgearu 2001 – Al. Madgearu, Salt Trade and Warfare in Early Medieval Transilvania, – in: Ephemeris Napocensis, XI, 2001, 271–283.

Madgearu 2002–2003 (2005) – Al. Madgearu, Transilvania and the Bulgarian expansion in the 9th–10th centuries, – in: Acta Musei Napocensis, 2002–2003 (2005). 39–40, II, 41–65.

Maure 1977 – M. Maure, Les epees de l`époque Viking – essai de classification typologique,Oslo, 1977.

Miklosich 1856 – Franz von Miklosich, Die Sprache der Bulgaren in Siebenbürgen, – in: DAWW (= Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien),8, 1856, S. 105–146.

Милетич, Агура 1893 – Л. Милетич, Д. Агура, Дако-румъните и тяхната славянска писменост, – in: СбНУ (Сборник народни умотворения), IX, 1893, с. 211–390.

Nicolle 1999 – D. Nicolle, Arms and Armour of the Crusading Era, 1050–1350, II. Islam, Eastern Europe and Asia, London, 1999.

Nicolle 2002 – D. Nicolle, Two Swords from the Foundation of Gibraltar, – in: Gladius, 22, 2002, pp. 147–200.

Oakeshott 1960 – R. E. Oakeshott, The Archaeology of Weapons. Arms and Armour from Prehistory to the Age of Chivalry, London, 1960.

Petersen 1919 – J. Petersen, De norske vikingesverd, Kristiania, 1919.

Peirce 2002 – I. Peirce, Swords of the Viking Age, Woodbridge, 2002.

Pinter and collab. 2006 – Z. K. Pinter, A. Dragotă, I. M. Ţiplic, Piese de podoabă şi vestimentaţie la grupurile etnice din Transilvania (sec. 7–12). Alba Iulia, 2006.
Popa 1984 – Radu Popa, Knaufkrone eines Wikingerzeitlichen Prachtschwertes von Păcuiul lui Soare, – in: Germania, LXII, 1984, S. 425-431.

Рашев 2008 – Р. Рашев, Българската езическа култура VІІ–ІХ в. София, 2008, с. 198.

Станчев 1955 – Ст. Станчев, Разкопки и новооткрити материали в Плиска през 1948 г. – in: ИАИ (Известия на Археологическия Институт), 20, 1955, 183–228.

Szőke 1992 – B. M. Szőke, Karolingerzeitliche Gräberfelder I-II von Garabonc-Ófalu, – In: Antaeus, 21. Budapest, 1992, 92–96, taf. 18; 20 63.

Szőke 1994 – B. M. Szőke, Karoling-kori szolgálónépi temetkezések Mosaburg/Zalavár vonzáskörzetében: Garabonc-Ófalu I-II, – In: Zalai Múzeum, 5, 1994, 251–317

Székely 1948 – Z. Székely, Sepsiszentgyörgy története a középkor végéig, Sepsiszetgyörgy,
1948.

Székely 1945 – Z. Székely, Adatok a Székelyföld népvándorlás korához, Sfântu Gheorghe, 1945, p. 1–15.

Székely 1972 – Z. Székely, L’aspect de la culture materielle des VIIIe–Xe siècles dans la Sud-Est de la Transylvanie. – In: Les questions fondamentales du peuplement du bassin des Carpathes du VIIIe au Xe siècle. Budapest, 1972, 125–128.

Ţiplic 2006 – I. M. Ţiplic, Transilvania in the Early Middle Ages (7th–13th C.), Alba Iulia, 2006.

Yotov 2008 – Y. Yotov. The Drastar (Dristra) battle (1087). – Cultura şi civilizaţie la Dunărea de Jos. Călăraşi, vol. XXIV, 2008, p. 257–268.

Yotov 2011-a – V. Yotov, The Bulgarian control over the Salt way in Transylvania during the 9th century (archaeological evidence). – in: Salz und Gold: die Rolle des Salzes im prähistorischen Europa (volume after 2010 conference in Provadia, Bulgaria).

Yotov 2011-b – V. Yotov, A new Byzantine type of swords (7th – 11th centuries), – in: Niś and Byzantium, IX. Niś, 2011, pp. 113–124.

Йотов 2004 – В. Йотов. Въоръжението и снаряжението от българското средновековие (VІІ–ХІ в.). Варна, 2004, с. 10.