25 Ιουλίου 306 μ.Χ.οι λεγεώνες στο Εβόρακο (Eboracum, σημερινό Γιορκ της Αγγλίας) ανακήρυξαν με ενθουσιώδεις εκδηλώσεις Αύγουστο τον Κωνσταντίνο


Στις 25 Ιουλίου 306 μ.Χ., όταν ο Κωνστάντιος πέθανε, οι λεγεώνες στο Εβόρακο (Eboracum, σημερινό Γιορκ της Αγγλίας) ανακήρυξαν με ενθουσιώδεις εκδηλώσεις Αύγουστο τον γιο του Κωνσταντίνο.

Οι αποφάσεις και οι ενέργειες του Κωνσταντίνου αποδείχτηκαν καθοριστικές για την αυτοκρατορία. Ο Χριστιανισμός χαρακτηριζόταν από μια πνευματική και οργανωτική πληρότητα γνωρίσματα που έλλειπαν από την παραδοσιακή θρησκεία. Με την κατάλληλη ηγεσία και θεολογία θα εξελιχθεί σε θεσμικό παράγοντα που θα έχει ιδιαίτερο ρόλο στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης θα σηματοδοτήσει τη νέα εποχή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας . Ίσως ούτε ο ίδιος δεν είχε καταλάβει πόσο σημαντικές ήταν οι αποφάσεις του. Το επίθετο Μέγας που θα του δοθεί από όποια οπτική γωνία κι αν το δει κανείς- είτε από την θρησκευτική είτε από την πολιτικοστρατιωτική- ταιριάζει απόλυτα στην προσωπικότητά του….

Όλη η επική πορεία του Μεγάλου Κωνσταντίνου … η ανακήρυξή του ως Αύγουστου της Δύσης, η μάχη της Μουλβίας γέφυρας, το διάταγμα των Μεδιολάνων, η σύγκρουση με το Λικίνιο και η απόφασή του για την ίδρυση της Πόλης.

 

Πηγή ‘ Bύζαντινών Ιστορικά ‘

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s