Τελικοί ανδρών του μακριού σπαθιού που έγιναν στο Dijon για τους Διεθνές αγώνες Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών για το 2014


Τελικοί ανδρών του μακριού σπαθιού που έγιναν στο Dijon για τους Διεθνές αγώνες Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών

Πρώτη θέση Ingulf Kohlweiss

Δεύτερη θέση Matthys Kool

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s