Η Εξέλιξη του Δυτικού Σπαθιού στον Μεσαίωνα (Budo & Sport, Δεκέμβριος 1993)


Tο εξής άρθρο γράφτηκε για το Budo & Sport του Ηλία Καζακέα το Δεκέμβριο του 1993 από το κ.  Κώστα. Δερβένη

Κατεβάστε το άρθρο απο εδώ : spathH_Mesaiwnas

The article ‘Sword staff: The sword of the poor!’ published in HROARR


1b - AKADEMY LEONTES - INTERNET

I thank Mr. Roger Norling of HROARR for publishing the article of Mr. Eytichios Tzirtilakis which I translated to English language about the Wooden Swords of Crete.

To read the article pleases press here: Sword staff: The sword of the poor!

Michael Zachariou Charonitis and his wife Theonimphy and with his sword staff  in hand.

Andronikos I Komnenos: A Greek Tragedy


ΝΕΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

Andronikos I Komnenos

By Harry Magoulias

Byzantina Symmeikta, Vol.21 (2011)

Abstract: The Annals of Niketas Choniates depict Emperor Andronikos I Komnenos (1183-1185) in certain aspects of his lifestyle as a mirror image of his first cousin, Emperor Manuel I Komnenos (1143-1180). The life and death of Andronikos I Komnenos provide us with a window into the aesthetic, moral, intellectual, religious, economic and emotional world of Byzantine society in the 12th century. It was thanks to the Byzantine empire that the ancient texts were preserved and transmitted. Ancient Greek culture and reason, in particular, continued to inform Christian values while, at the same time, both could be in radical conflict. The tragic reign of Andronikos as presented by Niketas Choniates conforms to Aristotle’s principles of classical drama, but there is a fundamental disagreement between the author of the Poetics and the historian as to what constitutes tragedy, which underlines this conflict.relationship with Manuel…

View original post 491 more words