Η Ελληνική Ομοσπονδία Παγκρατίου αποφασίζει την ένταξη του Πάμμαχου ( Ιστορικές Ευρωπαϊκές Πολεμικές Τέχνες ) ως κλάδο άθλησης στη δύναμη της ΕΟΠΑ


                                                                                               

Με Αριθμ. Πρωτ. 543_2014_Φ_Ε23 9/5ου/2014 απόφαση του ΔΣ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Παγκρατίου Αθλήματος, κατόπιν αίτησης της Πολιτιστικής Ένωσης Παμμάχου, αποφασίζεται η έναρξη των διαδικασιών ένταξης του Παμμάχου ως κλάδο άθλησης/ δραστηριότητα στη δύναμη της ΕΟΠΑ.

1.Οι Ιστορικές Ευρωπαϊκές Πολεμικές Τέχνες ασκούνταν τόσο ως πολεμική τέχνη ή/και ως μαχητικό άθλημα με σκοπό την προετοιμασία για τον πόλεμο. Σε αυτή την απλή φράση έγκειται ο μίτος της συνοχής τους μέσα στην Ευρωπαϊκή επικράτεια ανά τους αιώνες. Οι Ελληνικές πολεμικές τέχνες δεν αποτελούν εξαίρεση, και παρουσιάζονται είτε ως μαχητικά αθλήματα (παγκράτιο, πάλη, πιθανότατα και πάμμαχον), είτε ως πολεμική αγωγή (“Πάμμαχον”), είτε ως Οπλομαχία σε αθλητική μορφή, είτε ως Οπλομαχία για τη μάχη επιβίωσης. Η ανασύσταση των Ευρωπαϊκών πολεμικών τεχνών σήμερα στηρίζεται στην έρευνα και τη μελέτη καταγεγραμμένων ιστορικών πηγών, με κύριο γνώμονα τη συνέχεια της επιλεγμένης κινησιολογίας και των τακτικών εμπλοκής στη μάχη, οι οποίες διατηρούνται σταθερές ανά τους αιώνες.

2. Δεδομένου των ως άνω, ευελπιστούμε να συνεισφέρουμε στην ανασύσταση των Ελληνικών πολεμικών τεχνών εντάσσοντας την Ιστορική Οπλομαχία και την Πολεμική Τέχνη του «Παμμάχου», ως κλάδο άθλησης στην Ε.Ο.Π.Α..

Το Πάμμαχον περικλείει:

Αρχαίες Ελληνικές Τακτικές Άοπλης και Ένοπλης Μάχης (Μάχη Διαφυγής, Μάχη Υποταγής, Μάχη Επιβίωσης – Τρισκέλιον), η ανασύσταση των οποίων είναι αποτέλεσμα ιστορικής μελέτης.

Βυζαντινές Μαχητικές Τακτικές Άοπλης και Ένοπλης Μάχης, η ανασύσταση των οποίων είναι αποτέλεσμα ιστορικής μελέτης.

Μεσαιωνικές και Αναγεννησιακές Ευρωπαϊκές Μαχητικές Τέχνες Άοπλης και Ένοπλης Μάχης, η ανασύσταση των οποίων είναι αποτέλεσμα ιστορικής μελέτης αλλά και άμεσης φοίτησης σε αδιάσπαστη Γερμανική γενεαλογία 400 χρόνων.

Νεότερες Ελληνικές Μαχητικές Τέχνες Άοπλης και Ένοπλης Μάχης, όπως αυτές διδάσκονταν επισήμως με διάταγμα από το 1865 έως το 1909, και ανεπισήμως έως τον 2ο Π.Π. στα Ελληνικά σχολεία, Πανεπιστήμια, Σχολές Πολέμου, κ.ο.κ., η ανασύσταση των οποίων είναι αποτέλεσμα ιστορικής μελέτης, φοίτησης σε κλασικές σχολές ξιφομαχίας, και συναναστροφή με ανθρώπους που όντως έζησαν τις τέχνες αυτές από κοντά ως νεαρά παιδιά.

Όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στην προσπάθεια αυτή και αντιπροσωπεύουν αθλητικούς συλλόγους, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε εδώ ή  στο ΠΑΜΜΑΧΟΝ.

 

-Κώστας Δερβένης-