Η «Ασήμω». Η σπάθα του Οδυσσέα Ανδρούτσου/ “Asimo”. The sword of Odysseus Androutsos


1b - AKADEMY LEONTES - INTERNET

Η «Ασήμω». Η σπάθα του Οδυσσέα Ανδρούτσου (1788/9-1825)
ο οποίος μετά το θρυλικό κατόρθωμα της Γραβιάς ανακυρήχθηκε αρχιστράτηγος της Ανατολικής Στερεάς. Μουσείο Μπενάκη (Κεντρικό κτήριο, Κουμπάρη 1).

“Asimo”. The sword of Odysseus Androutsos(1788/9-1825), who was declared commander-in-chief of the eastern mainland of Greece after his legendary feat at Gravia. (Benaki Museum, Main Building)