Σιδερένιες Μαχαίρες και Κοπίδες του 5ου αιώνα π.Χ./Iron Machairas ( Kind of Greek Kopis Sword) – 5th Century


Σιδερένιες Μαχαίρες και Κοπίδες του 5ου αιώνα π.Χ.

Iron Machairas ( Kind of Greek Kopis Sword) – 5th Century BCE
The Machaira’s design enabled a warrior to deliver a sharp blow from above !