Οι θέσεις Φυλάξης της Γερμανικής σπαθασκίας, από τον Meyer Freifechter


Οι θέσεις Φυλάξης της Γερμανικής σπαθασκίας, από τον Meyer Freifechter

Εδώ φαίνονται οι τέσσερεις βασικές μαζί με τις δευτερεύουσες θέσεις φυλάξεως από τον Meyer Freifechter ο οποίος ήταν δάσκαλος οπλομαχίας.

Διαβάστε στα Αγγλικά ένα απόσπασμα απο το βιβλίο του:

‘Here Follow the Verses
Observe, if you will learn to fight artfully,
you should attend to these verses with diligence.
Godfearing, modest, also calm, especially on the day when he shall fight; be temperate, show honor to the old,
and also to womenfolk.
Attend furthermore:
all virtue, honor, and manliness, you shall cultivate at all times,
so that you can serve with honor emperor, king, prince, and lord, and also be useful to the fatherland, and not a disgrace to your native country.
The word Instantly, also foible and forte, the Before and After, also observe diligently.
Test the soft and hard, learn to feel, step with the stroke, be it near or far.
Hold the targets in good ward, guard yourself against great wrath.
Pay heed to the guards and the cuts so that the use of them will be clear to you; High, Wrath, Middle, and Low, from them conduct all your wonders, such as the Squinter, Scalper, Crooked, and Thwart, and all other techniques according to your desire.
See that you are the first in the field; before your opponent adopts a posture, lay on against him.
Pay heed to Instantly, understand me rightly, hit him before he adopts his posture.
Whatever good posture comes to you, in the After you will hit him with free mettle.
Send your cuts powerfully from your body; carry out your work to the four openings.
When you deliver a Crooked Cut, go up quickly, cast the point crosswise on his hands.
Let the Circle connect to the right; hold your hands high, if you wish to deceive him.
When you cut crooked at his forte, be sure to wind through, and overrun with it.
You shall pay heed to the deceit of the pommel; with the Tag-Hit and flicking you will vex him.
Step well with the Crooked, if you wish to parry; the crossing over will do him harm.
You will strengthen yourself by going crooked to his flat; you shall diligently see that you weaken him.
As soon as it connects and clashes above, pull away to the opening, if you wish to confuse him.
Also if you wish to shoot through correctly, Crooked, Short, change through on his shield.
Note when he seeks to confuse you with the Crooked, remain on the sword, conduct the War correctly with winding, slicing, and everything else; with flitting let yourself not go too far.
Also flick the foible at the right; doubly flick, protect yourself with the shield,
also wind forcefully against your opponent’s shield; instantly shove him away, and strike swiftly. The Squinting Cut you shall execute wisely; with winding you can also double against him.
The Thwart you shall also consider valuable; with it your skill in the sword becomes great.
For whatever attack he delivers from the Day, the Thwart may parry it for you. In the Onset execute the Thwart with strength; note also to deceive and fail with it. Be quick to the Plow and Ox, At once threaten him with the Thwart at the target.
Note that when the Thwart is executed with a spring, and you execute failing with it, it connects at your will.
You shall do the Failer double, likewise double the step and slice; from the sword to the body, reverse with it twice, or slice on the weapon.
Chasing is extremely good; with slicing and winding protect yourself.
Some twice or so let it flit, begin with it,
and send the hits to all four targets. Learn the pullings, if you wish to fool them. Also execute slicing off and slinging; send away the hard dangers with the slice.
Do not rely too much on the Crown: you will tend to get scorn and shame from it.
Slash the Longpoint through forcefully, hold off all hard danger with it.
See that you counter all cuts and devices rightly if you will avenge yourself on your part.
Execute the hangings wisely; do not grapple at the wrong time if you wish to wrestle.
If you also wish to know the Master core, learn to step rightly for all techniques.
If you do not parry too much, it will be that much freer;

So Joachim Meyer admonishes you. -1570′